Kart, statistikk og analyse

Statistikk og analyse

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger.

Kart

Geografisk informasjonssystem (GIS) bruker vi til innsyn og forvaltning.