Kart, statistikk og analyse

Trøndelag i tall

Trøndelag i tall er en statistisk beskrivelse av Trøndelag og har som målsetting å være et godt kunnskapsgrunnlag til bruk for alle.

Statistikk og analyse

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger.

Kart

Geografisk informasjonssystem (GIS) bruker vi til innsyn og forvaltning.