Faktafredag - Nettoflyttinger i Trøndelag

Nettoflytting med kommuner i Trøndelag
Nettoflytting med kommuner i Trøndelag

Det var 10 709 personer som flyttet til Trøndelag fra andre deler av landet i 2021, mens 10 742 flyttet fra Trøndelag til resten av Norge.

Trøndelag hadde dermed en negativ flyttebalanse med resten av landet på 33 personer.

Trøndelag hadde i 2021 nettoinnflytting fra 184 kommuner i resten av landet, nettoutflytting til 105 kommuner og 29 kommuner hvor det var ingen flytting eller inn- og utflyttingen fra Trøndelag var like stor. Trøndelag hadde størst nettoutflytting til Oslo, Bergen og Lillestrøm, mens nettoinnflyttingen var størst fra Bodø, Tromsø og Asker. I 2021 hadde Trøndelag en nettoutflytting til Oslo på 699 personer.

Nettoflytting med kommuner. 2021, nettoflyttere per 10000 innbyggere
Nettoflytting med kommuner. 2021, nettoflyttere per 10000 innbyggere

Av de 38 trønderske kommunene så var det 15 kommuner som hadde en nettoinnflytting fra de andre trønderske kommunene i 2021, mens de resterende hadde negativ nettoflytting med resten av Trøndelag. Orkland hadde størst nettoinnflytting fra resten av Trøndelag, mens Midtre Gauldal hadde den største nettoutflyttingen til resten av Trøndelag. Trondheim hadde en liten nettoutflytting til resten av Trøndelag i 2021.

Nettoflytting mellom Trøndelag og Norges kommuner i perioden 2011-2020

Hvis man ser på perioden 2011-2020 så hadde Trøndelag nettoinnflytting fra 246 av landets kommuner, nettoutflytting til 61 kommuner og det var 11 kommuner hvor det var ingen flytting eller inn- og utflyttingen fra Trøndelag var like stor. Når man ser på perioden 2001-2020 så hadde Trøndelag størst nettoutflytting til Oslo, Bergen og Fredrikstad. Det var ca. 19 400 personer som flyttet fra Trøndelag til Oslo i perioden, mens det var 12 500 som flyttet den andre veien, noe som gjør at Trøndelag hadde enn negativ nettoflytting med Oslo på ca. 6 900 personer eller ca. 690 personer per år. Nettoutflyttingen fra Trøndelag til Oslo har variert fra ca. 500 til ca. 1150 personer i perioden 2011-2020.

Nettoinnflyttingen til Trøndelag var størst fra Sunndal, Tromsø og Rana. I perioden 2011-2020 så sendte Sunndal ca. 550 personer til Trøndelag eller ca. 55 personer i året. Sunndal har ikke bare den største nettoflyttingen til Trøndelag i absolutte tall. Også relativt i forhold til befolkning så er det Sunndal som sender flest innbyggere til Trøndelag i årene 2011-2020.

Snitt, nettoflytting med kommuner i Trøndelag. 2011-2020, nettoflyttere per 10000 innbyggere
Snitt, nettoflytting med kommuner i Trøndelag. 2011-2020, nettoflyttere per 10000 innbyggere

Av de 38 trønderske kommunene så var det 15 kommuner som hadde en nettoinnflytting fra de andre trønderske kommunene i perioden 2011-2020, mens de resterende hadde negativ nettoflytting med resten av Trøndelag. Skaun, Stjørdal og Melhus hadde størst nettoinnflytting fra resten av Trøndelag, mens heim, Namsos og Steinkjer hadde den største nettoutflyttingen til resten av Trøndelag. Trondheim hadde den 6. størst nettoinnflytting fra kommunene i resten av Trøndelag i perioden 2011-2020.

Nettoflytting mellom Trondheim og resten av landet.

I 2021 hadde Trondheim nettoinnflytting fra de andre kommunene i Norge på 537 personer. Trondheim hadde nettoutflytting til 102 kommuner og nettoinnflytting fra 217 kommuner. Det var 37 kommuner hvor det var ingen flytting eller inn og utflyttingen fra Trondheim var like stor. Den største innflyttingen til Trondheim kom fra Bodø, Tromsø og Steinkjer, mens Trondheim hadde størst nettoutflytting til Oslo, Melhus og Malvik.

Nettoflytting med Trondheim. 2021, nettoflyttere per 10000 innbyggere
Nettoflytting med Trondheim. 2021, nettoflyttere per 10000 innbyggere

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt flyttedata fra PANDA-analyse https://www.pandaanalyse.no/

Nettoflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. Positive og negative verdier betegnes som henholdsvis nettoinnflytting og nettoutflytting.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.