Faktafredag har flyttet

Trøndelag i tall nettisde
Trøndelag i tall nettisde

Faktafredag har flyttet til en ny side.

Du finner nye faktafredager på:

Trøndelag i tall