Tilskuddsordning Industri 4.0 Trøndelag

Støtteordning for småbedrifter i regionen som har behov for grunnleggende kompetansebygging og iverksetting av tiltak innenfor digital transformasjon.

Søknadsfrist 2. oktober 2020.

92% av bedriftene i Trøndelag har under 10 ansatte. Det tilsvarer ca 23% av regionens ansatte totalt. Bedriftene har ofte lav digital modenhet, og mangler også i stor grad egne ressurser (kompetanse, tid og penger) for å ta fatt på en ofte helt nødvendig digitaliseringsprosess.

For at disse bedriftene skal kunne nyttiggjøre seg den digitale utviklingen har de behov for grunnleggende kompetansebygging og iverksetting av tiltak på relevant nivå.

Dette er en regional utfordring, som Trøndelag fylkeskommune og innovasjonsselskapene i regionen sammen vil adressere gjennom det treårige digitale kompetansehevingsprogrammet «Industri 4.0 Trøndelag - Digital transformasjon i små- og mikro-bedrifter».

Viktige dokumenter

Beskrivelse av prosjekt «Industri 4.0 Trøndelag - Digital transformasjon i små- og mikro-bedrifter».

Eksempel på kompetanseforløp.

Spesifikasjon faglig opplegg.

Sist oppdatert 16.09.2020