Industri 4.0 Trøndelag

Digital kompetanseheving i små- og mikrobedrifter

Teknologisk utvikling har allerede påvirket samfunnet i Norge i lang tid. Utviklingen vi nå er inne i omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0), som kjennetegnes av en rekke nye teknologier og trender som endrer måten vi lever, arbeider, og forholder oss til hverandre på. Industri 4.0 Trøndelag handler om dette.

Trøndelag fylkeskommune vil sammen med regionens næringshager og Inkubatorer tilby bransjerettede digitale kompetansehevingsforløp i form av en rekke workshops. Vi har erfart at lav digital modenhet kommer til å bli en betydelig utfordring for mange småbedrifter fremover.

 Forløpet er i tre trinn:

  • Introduksjon (høst 2020)
  • Videregående (våren 2021)
  • Avansert (høst 2021)

Hver næringshage/inkubator vil gjennomføre hvert sitt kompetanseforløp for en bestemt bransje. Det vil ikke være nødvendig med spesielle forkunnskaper for å delta på første del. Bedriften trenger ikke å være medlem av en næringshage/inkubator for å delta.

Muliggjørende teknologi

Digital teknologi er verktøy som skal bidra til modernisering, effektivisering, bedre kvalitet og større volum. Men det hjelper ikke hvis man ikke har en formening om hva som KAN oppnås, og med hva. Med grunnkunnskap om de digitale mulighetene blir det mye lettere å peke ut veien, sette seg mål, og utvikle nye digitalt baserte forretningsmodeller som gir økt konkurransekraft.

Nye forretningsmodeller

Den raske teknologiske utviklingen muliggjør nye forretningsmodeller, som innebærer mer automatisert produksjon, og stor grad av dokumentasjon av materialbruk, opprinnelse, og prosesser. Livsløpet til produktene skal kunne spores. Konkurransen forsterkes – skillet vil gå mellom dem som er digitaliserte og de som ikke er det. Det er i realiteten en kamp om liv eller død. Særlig for regionens småbedrifter. Mange har kommet langt, mens andre taper terreng raskt.

Mange vil tape i konkurransen med digitalt modne bedrifter

Småbedriftene er ofte underleverandører til større bedrifter, og en viktig del av verdikjeder. Mange av disse vil ikke kunne oppfylle nye produksjons-, kvalitets- og dokumentasjonskrav (eks sporbarhet, opprinnelse osv). Å være underleverandør til større bedrifter krever at man kan levere den kvaliteten som etterspørres, raskere, og med dokumentasjonen som kreves av hvert produkt digitalt. Til det trengs det gode dataverktøy for at jobben ikke skal bli uoverkommelig. Det er ikke noen vei utenom; bedriftene må følge utviklingen for ikke å tape i konkurransen.

Utviklingen går mye raskere nå enn før

For å kunne utnytte de fordelene digital teknologi gir, trenger bedrifter kunnskap om de mulighetene som finnes innenfor SIN bransje. Det er viktig å vite HVA man trenger, hva man skal bestille, hvilken teknologi som fungerer best. På den måten kan bedriftene utvikle nye forretningsmodeller, tjenester, og fortsette å være ettertraktede leverandører til både massemarked og business to business.

Kontaktpersoner

For tiden kjøres det digitale kompetansforløp for følgende bransjer i disse næringshagene/inkubatorene:

Bransje: Treindustri
Næringshagen i Orkdalsregionen
Område: Orkdalsregionen
Kontaktperson: Jan Arild Sletvold

Bransje: Bygg og anlegg
Nasjonalparken Næringshage
Område: Oppdalsregionen
Kontaktpersoner: Erik Flå Tor Inge Sørlie

Bransje: Reiseliv
iNam - Innovajon Namdal
Område: Namdalsregionen
Kontaktperson: Rina Skjæran

Bransje: Underleverandør havbruk
iNam - Innovajon Namdal
Område: Namdalsregionen
Kontaktperson: Rina Skjæran 

Bransje: Handel
Rørosregionen Næringshage
Område: Rørosregionen
Kontaktperson: Gard Erik Sandbakken

Bransje: Landbruk-mat-sirkulærøkonomi
Proneo

Område: Innherred
Kontaktperson: Rasmus Rønning

Bransje: Kreative næringer
Tindved kulturhage

Område: Innherred
Kontaktperson: Anne Lein Kristiansen

Bransje: Næringsmiddelindustri-småskala
t:Lab

Område: Innherred-Namdal
Kontaktperson: Einar Kvemo

Trøndelag fylkeskommune

Eistein Guldseth 414 74 826

Logo av industri 4.0 i Trøndelag.
Sist oppdatert 18.11.2020