Vårt oppdrag

Fylkeskommunen igangsetter og fasiliterer eksterne prosjekter innenfor digital utvikling. Dette kan være kompetansehevingsprosjekter innenfor digitalisering og automasjon, deltagelse i internasjonale prosjekter, FoU, og prosjekter innenfor sirkulærøkonomi og smarte samfunn.

Målsettingen er at vi skal synliggjøre den digitale utviklingen, og bidra til at småbedriftene ser sine egne utviklingsmuligheter og blir gode bestillere av teknologi og tilknyttede tjenester, gjennomføre større satsinger på kompetanseheving innenfor digitalisering, og gjennom det bidra til å heve den digitale kompetansen i regionens småbedrifter.

Målet er at flere av småbedriftene vil bruke digital teknologi til innovasjon og produktutvikling, samt å bidra til å øke samhandling i bedriftsclusters og verdikjeder gjennom å skape flere møteplasser for næringsliv og hjelpere – både fysiske og digitale, initiere og delta i FoU prosjekter, og gjennomføre studentprosjekter, delta som partner i internasjonale prosjekter som bidrar til å utvikle strategier og politikk innenfor digitalisering og kompetanseheving.

Digitalt næringsliv

Digitalisering er tjeneste-, og behovsdrevet, ikke IKT-drevet. Digitalisering og automasjon i næringslivet handler om å effektivisere produksjon, og skape og utvikle nye forretningsmodeller og produkter.

Utviklingen går stadig raskere, og man snakker om en digital revolusjon. Innenfor industriell produksjon benyttes begrepet Industri 4.0 på digitalisering og automasjon av produksjonen med utstrakt bruk av roboter. Denne utviklingen representerer betydelige utfordringer, men også store muligheter.

En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering i næringslivet, er en høy generell kompetanse om IKT som muliggjørende teknologi for å skape nye forretningsmodeller, produkter, tjenester, prosesser, organisasjoner og eksterne samarbeid.

Markedets nye krav til produkt- og tjenesteutvikling, og produksjonstekniske forbedringer gjør småbedriftene konkurranseutsatt. Mange er underleverandører til større bedrifter. Digitalisering og automasjon i de større bedriftene fører til økt press på mindre underleverandører når det gjelder leveranse av kvalitet, hastighet, pris og dokumentasjon. Organisasjonene må også utvikle seg i takt med den teknologiske utviklinga med tanke på nyrekruttering og kompetansebehov hos eksisterende arbeidsstyrke.

92% av alle trønderske bedrifter har under 10 ansatte. Undersøkelser viser at småbedrifter (1-9 ansatte) står for større verdiskaping pr. ansatt enn de store selskapene. Det er derfor svært viktig for regionen at disse bedriftene gis mulighetene til å utvikle seg i takt med de større.

Sist oppdatert 15.03.2020