Integrering

Integreringsoppgaver i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har overtatt en del regionale integreringsoppgaver som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Tilskudd

Tilskudd til mentorordning og etablerertilskudd skal blant annet legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter.