Integrering

Integreringsoppgaver i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har overtatt en del regionale integreringsoppgaver som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Tilskudd

Tilskudd til mentorordning og etablerertilskudd skal blant annet legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter.

Temaplan for integrering

Her kan du lese mer om hvordan fylkeskommunen jobber med integrering av innvandrere i Trøndelag. I tillegg har vi laget et eget kunnskapsgrunnlag med fakta om integreringsfeltet.