Trondheim Opportunity søker deltagere!

Logoen til Næringsforeningen i Trondheim (NiT)

Trondheim Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning og kvalifikasjoner.

Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn. Gjennom dette skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for nærings- og arbeidslivet i regionen. Vi skal tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst.

Les mer og søk her: https://www.nitr.no/no/moter/962294b5-7de2-c227-3f22-610803fe72ba