Innbyggerforslag

Alle innbyggere i Trøndelag fylkeskommune kan fremme forslag for politikerne.

Innbyggerforslag er en lovfestet ordning som gir fylkeskommunens innbyggere rett til å fremme saker til politisk behandling. Du kan enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i fylkeskommunen din og som du vil støtte.

Minsak.no

Hvem kan foreslå saker?

  • Alle som bor i Trøndelag fylkeskommune.

Hvor mange underskrifter trenger jeg?

Kommuneloven sier at fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag dersom minst 500 innbyggere i fylket står bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

Hvilke saker kan jeg foreslå?

  • Alle saker som hører til fylkeskommunens ansvarsområde.

Hvilke saker kan jeg ikke foreslå?

  • Saker som allerede er behandlet av fylkestinget i løpet av valgperioden.
  • Saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.

Fylkestinget kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men du kan ikke kreve det.

Hvordan foreslår jeg en sak?

Nettportalen minsak.no gjør det enkelt for deg å fremme og signere innbyggerforslag.

Du kan også sende inn ditt innbyggerforslag med underskrifter per post til fylkeskommunen:
Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Hva skjer med forslaget mitt?

  • Etter at du har opprettet ditt innbyggerforslag, må du samle inn underskrifter.
  • Når forslaget har fått minimum 500 underskrifter, går du inn via minsak.no og sender inn saken din til fylkeskommunen.
  • Fylkestinget skal ta stilling til forslaget innen seks måneder. Du har imidlertid ikke krav på et bestemt utfall i saken.
  • Les alle retningslinjer for innbyggerforslag på minsak.no

Kontakt oss

 

Sist oppdatert 11.06.2024