Anskaffelser

Frøya kultur- og kompetansesenter. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Frøya kultur- og kompetansesenter. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune ønsker å holde markedet oppdatert og forberedt på kommende konkurranser. Oversikt over planlagte anskaffelser fins i lenken under.

Pågående anskaffelser er kunngjort i fylkeskommunens konkurransegjennomføringsverktøy Mercell.

Sist oppdatert 06.03.2024