Bygg og eiendom i fylkeskommunen

Orkdal Videregående skole, fasade.
Orkdal videregående skole, et av våre byggeprosjekter. Foto: Orkdal Vgs

Trøndelag fylkeskommune eier bygninger med et samla areal på ca. 500 000 kvadratmeter, i hovedsak videregående skoler, samferdselsbygg og enkelte av våre tannklinikker.

Det er seksjon Eiendom som forvalter bygningene. Forvalterrollen innebærer vedlikehold, utvikling, kjøp/salg og inn- og utleie. Skolene og andre brukerenheter er brukere av bygningene, og skolene har ansvar for teknisk drift.

Organisering

Eiendomssjef er Rune Venås.
De ansatte ved kontorene i Steinkjer og Trondheim er fordelt på fire team.
- Team Drift og vedlikehold, Dag Morset
- Team Utbygging, Roger Nordahl
- Team Eierskap, Trine Hagen
- Team Kvalitet, Thomas Andersen

Eiendom har i tillegg ansatte på følgende funksjoner

Håndverksavdelinga (base på Skjetlein VGS) og består av 10 ansatte som kan ta små og mellomstore vedlikeholdsoppdrag i Trondheimsregionen og Steinkjer. Driftsleder er Per Johnny Adsen.

Drift og renhold i Fylkeshuset beståra av 6 ansatte, med driftsleder Sverre Kvithammer og renholdsleder Fride Løvik Hoksnes.

I tillegg har seksjon eiendom også ansvaret for de driftsansatte som sitter i lokalene til tidligere Gerhard Schøning vgs og Heimdal vgs. 

Sist oppdatert 18.10.2022