Bygg og eiendom i fylkeskommunen

Trøndelag fylkeskommune eier bygninger med et samla areal på ca. 500 000 kvadratmeter, i hovedsak videregående skoler, samferdselsbygg og enkelte av våre tannklinikker.

Det er seksjon Eiendom som forvalter bygningene. Forvalterrollen innebærer vedlikehold, utvikling, kjøp/salg og inn- og utleie. Skolene og andre brukerenheter er brukere av bygningene, og skolene har ansvar for teknisk drift.

Organisering

Eiendomssjef er Rune Venås. De ansatte ved kontorene i Steinkjer og Trondheim er fordelt på fire team (ledere i parentes): Team Drift og vedlikehold (Dag Morset), Team Utbygging (Roger Nordahl), Team Eierskap (Trine Hagen) og Team Kvalitet (Thomas Andersen).

Eiendom har i tillegg ansatte på følgende funksjoner

Håndverksavdelinga (base på Skjetlein VGS): 10 ansatte som kan ta små og mellomstore vedlikeholdsoppdrag i Trondheimsregionen. Leder er Olav Rønning.

Drift og reinhold i Fylkeshuset: 6 ansatte, med driftsleder Sverre Kvithammer og renholdsleder Fride Løvik Hoksnes.

Fra 2016 har BE også ansvar for de driftsansatte ved tidligere Gerhard Schønings skole. Bygningene her skal i en periode huse voksenopplæringa i TRFK.

Sist oppdatert 10.01.2020