Trøndermodellen (spissa toppidrett)

Trøndermodellen (spissa toppidrett) er en ordning for elever i videregående opplæring som satser på toppidrett. Gjennom denne ordningen får elevene best mulig tilrettelegging for å nå sine mål som framtidige toppidrettsutøvere, og samtidig lykkes optimalt med videregående opplæring.

Målet for Trøndermodellen er å være verdens beste for kombinasjonen toppidrett og utdanning. 

Spissa toppidrett er ikke et søkbart tilbud, men du kan få tilbud om spissa toppidrett dersom du har kvaliteter/ferdigheter som tilfredsstiller krav utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge.

Inntaket gjøres av Trøndelag fylkeskommune etter innstilling fra de enkelte skoler i et tett samarbeid med idretten. Ved inntak skal det legges til grunn både idrettsresultater og skoleresultater.

Spissa toppidrett er normalt en del av tilbudet på idrettsfag, men det kan tilrettelegges for deltakelse for utøvere som går på andre utdanninger, som yrkesfag og studiespesialisering. Skolene som tilbyr spissa toppidrett kan legge til rette for at videregående opplæring kan gjennomføres over fire år.

Sist oppdatert 16.02.2023