Skole-hjem samarbeid

For at elevene skal få et best mulig opplæringsløp i den videregående skolen er et godt samarbeid med foreldre og foresatte viktig. I filmen får du høre litt om skole-hjem samarbeid og om foreldrenes/foresattes plikter.

Sist oppdatert 24.09.2021