Permittert eller ledig? Lyst til å fullføre videregående?

Er du permittert eller arbeidsledig og har ikke fullført videregående opplæring? Nå har du sjansen til å oppnå vitnemål eller fagbrev gratis.

Ja jeg vil registrere meg nå!

Send meg en påminnelse med lenke til registreringsskjema.

Tilbudet gjelder for deg som er:

  • Permittert eller arbeidsledig
  • Har brukt opp opplæringsretten din men ikke fått vitnemål eller fagbrev. Kanskje du strøk i ett eller flere fag, eller sluttet før du var ferdig med skolen eller læretiden?
  • Du er over 19 år
  • Har folkeregistrert adresse i Trøndelag.

Søknadsfristen er 20. mars
Det er åpent for å søke senere, men de som søker innen 20. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet.

Søknadene behandles av koordineringsskolene for voksenopplæring i Trøndelag fylkeskommune.

Tilbud

Tilbudene settes i gang over sommerferien. Dette kan være eksamensforberedende kurs mot privatisteksamen, eller komprimerte opplæringsløp. 

Ja jeg vil registrere meg nå!

Send meg en påminnelse med lenke til registreringsskjema.

 

Tall fra NAV viser at det var 7 762 heilt arbeidsledige personer i Trøndelag ved utgangen av februar. I tillegg er 5751 delvis arbeidsledige. Samtidig viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå at det er over 90 343 i Trøndelag som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning (alder 16 år og over).

Blant ulike nasjonale koronatiltak, setter regjeringa av penger over statsbudsjettet til denne ordninga. Slik blir det mulig for permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring å få fullført fagbrev eller studiekompetanse. 


 

 

Send meg en påminnelse!

Sist oppdatert 05.03.2021