Permittert eller ledig? Lyst til å fullføre videregående?

Ja jeg vil registrere meg nå!

Send meg en påminnelse med lenke til registreringsskjema.

Har du gått videregående og ikke fått vitnemål eller tatt fagbrev?  Kanskje du sluttet før du var ferdig med skolen eller læretiden – eller kanskje du strøk i ett eller flere fag?

Om du er blant de som i tillegg er permittert eller arbeidsledig nå, tilbyr Trøndelag fylkeskommune et opplæringstilbud som hjelper deg til å få vitnemålet/fagbrevet komplett helt gratis.

Kriterier:

  • Du er permittert eller arbeidsledig
  • Du har brukt opp opplæringsretten din
  • Du har ikke oppnådd yrkes- eller studiekompetanse tidligere
  • Du må i tillegg ha folkeregistrert adresse i Trøndelag fylkeskommune.

Ja jeg vil registrere meg nå!

Send meg en påminnelse med lenke til registreringsskjema.

Hva du må gjøre
Fyll ut registreringsskjemaet her innen 7. desember.

Du kan registrere deg selv om du er usikker på hva du mangler for å fullføre og bestå, eller om du kan benytte deg av tilbudet. Vi tar kontakt for å veilede deg videre.

Dette skjer etter du har meldt din interesse
Etter at fristen er ute, vil det ta en stund før vi har mer informasjon om kursene. Vi kommer tilbake til de som har meldt seg i løpet av november/desember for informasjon om hvilke tilbud vi setter i gang først. Det kommer selvsagt an på behovene til de som er interessert.

Kontakt oss
Har du spørsmål om ordningen send en e-post til utdanningsloftet@trondelagfylke.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Bakgrunn for tilbudet
Trøndelag fylkeskommune ønsker at flest mulig skal få fullført videregående opplæring.  Nå har vi muligheten å hjelpe flere med å komme i mål. Fylkeskommunen har gjennom Utdanningsløftet fått et tilskudd på 23,5 millioner kroner fra Stortinget som vi skal bruke til å gi gratis tilbud til ledige og permitterte, som mangler opplæringsrett.


 

 

Send meg en påminnelse!

Sist oppdatert 27.11.2020