Utdanningsløftet

Stortinget bevilget sommeren 2020 300 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for igangsetting av tiltak som skal gi permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Flere av disse tiltakene ble videreført til 2021, og nå 2022.

Utdanningsløftet i Trøndelag

Klikk på linkene under for å lese mer om arbeidet med de ulike tiltakene i Trøndelag:

Sist oppdatert 18.02.2021