Utdanningsløftet

Har du sett filmen om Dolmen på Katta? Fått ett postkort av oss i postkassa? Eller kanskje mottatt en snap?

Våren 2020 lanserte regjeringen Utdanningsløftet som skulle motvirke de negative effektene av Covid19-krisen. Tiltakene i Utdanningsløftet skal blant annet bidra til å sikre gjennomføring for lærlinger og avgangskullet i videregående opplæring. I tillegg er det flere tiltak rettet mot voksne som har behov for mer videregående opplæring. Utdanningsløftet inneholder også kompetansetiltak for permitterte og ledige. 

Om de ulike tiltakene i Utdanningsløftet

Klikk på linkene under for å lese mer om arbeidet med de ulike tiltakene i Trøndelag:

Regjeringen la våren 2020 frem en melding til Stortinget om Kompetansereformen "Lære hele livet". Regjeringens kompetansereform har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for. Tiltakene i meldingen om kompetansereformen ble utformet før koronapandemien, men la grunnlaget for at regjeringen kunne oppskalere tiltak da krisen kom.

Våren 2020 lanserte regjeringen Utdanningsløftet som skulle motvirke de negative effektene av krisen. Utdanningsløftet 2020 er en storstilt satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivåer i utdanningssystemet og dermed et viktig tiltak i Kompetansereformen. 

Sist oppdatert 22.03.2021