Utdanningsløftet 20/21

Utdanningsløftet 2020 har med hensikt å sørge for at folk ikke blir stående utenfor arbeidslivet lenge. Ettersom flere har behov for ny og oppdatert kompetanse for å komme tilbake i arbeid, har stortinget bevilget ekstramidler til utdanning og opplæringstiltak. Flere av disse tiltakene er forslått å videreføre i 2021.

Utdanningsløftet i Trøndelag

Klikk på linkene under for å lese mer om arbeidet med de ulike tiltakene i Trøndelag:

Sist oppdatert 06.11.2020