Ta med privat elev-PC

Du kan ta med deg en egen maskin, men da må din PC eller Mac oppfylle noen tekniske minstekrav.

Du må kontrollere at maskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved det utdanningsprogrammet du skal begynne på.

NB! Enkelte utdanningsprogram benytter f.eks. programvare som kun vil fungere på PC og ikke på Mac. 

Viktig å merke seg at blant annet Elektro og datateknologi kjører programvare som krever Windows. Er du usikker på om du har riktig operativsystem,  ta kontakt med IKT-ansvarlig ved din skole. 

Minstekrav til operativsystem

 • Microsoft Windows 10 med mulighet til oppgradering til Windows 11 innen 2025
 • Apple OS X 10.14 (Mojave) eller nyere for Mac
  • For å kunne utnytte seg av Microsoft 365 lisensen elevene får fra skole, må Macbooken kunne støtte dette

Minimum anbefalte krav til datamaskinen

 • Datamaskinen sitt operativsystem må være oppdatert.
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren.
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i fylkeskommunens læringsplattform og skoleadministrative system.
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook
 • Prosessor tilsvarende Intel Core i3
 • Minimum 8GB minne
 • Minimum 100GB ledig harddisk plass.
 • Trådløst nettverkskort av nyere standard
 • Fysisk tastatur
 • Krav til mulighet med video-ut via enten HDMI eller USB-C

Kommer du med Mac eller Linux og må ha operativsystemet Microsoft Windows på grunn av påkrevd programvare i ditt utdanningsprogram, kreves det at du stiller med annet utstyr som tilfredsstiller kravene som kreves for å gjennomføre undervisning/eksamen/prøver for egen regning.

Operativsystemer 
Android, iOS, Linux er ikke støttende operativsystemer, men vil fungere i enkelte tilfeller eller enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet undervisning. Viktig å merke seg at blant annet Elektro og Datateknologi samt Teknologi- og Industrifag kjører programvare som krever Windows.

Du får tilgang til nødvendig programvare for ditt studieprogram når du starter som elev. Viktig å merke seg at blant annet Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag kjører programvare som krever Windows. 

Du får gratis tilgang til Microsoft 365 når du begynner på skolen. Microsoft 365 kan også installeres gratis på datamaskinen som skrivebordsversjon på inntil fem maskiner og inntil fem nettbrett/mobiltelefoner. 

Du har ansvar for egen datamaskin og må melde eventuelle tap av PC via egne forsikringsordninger. 

Ved skade på egen PC vil IT-avdelingene på skolene bistå fremt de har mulighet med å løse problemer med PC-en. Har du kjøpt PC-en en annen plass enn gjennom fylkeskommunen sin ordning, er du selv ansvarlig for å få den sendt og reparert (dersom IT-avdelingen på skolen ikke kan fikse den). 

Sist oppdatert 06.05.2024