Fortsetter den gode samhandlingen

NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er godt i gang med samarbeidet om kvalifisering og mobilisering av unge som har stått utenfor arbeid eller utdanning, og er jobbsøkere. Den første avtalen ble signert i 2021, og denne er nå revidert og skal videreføres.

Både NAV og fylkeskommunene tar i bruk de virkemidlene som er tilgjengelige for at arbeidslivet i Trøndelag skal få riktig kompetanse og den enkelt skal få skreddersydd opplæring. Slik gis mange flere mulighet for varig tilknytning til arbeidslivet. 

Trøndelagsmodellen var også tema på Trøndelagsmøtet 2023 under overskriften Kampen om arbeidskraften. Direktørene i NAV Trøndelag Torbjørn Aas innledet, flere bedrifter deltok, LO-leder, NHO-leder og direktør for utdanning og kompetanse Vegard Iversen var på scenen om temaet. En av deltakerne i opplæring og arbeidspraksis gjennom Trøndelagsmodellen, Ellen Aasenhus fra Melhus, ble intervjuet om sin vei mot sluttkompetanse som anleggsmaskinfører. 

Les også: Trøndelagsmodellen- skreddersydd veg til sikker jobb

Sist oppdatert 03.11.2023