Svar på søknad

Det er en annerledes saksgang på behandlingen av søknad til videregående opplæring for voksne enn til ordinær videregående. Det betyr at det ikke sendes ut svar og tilbud på søknad til videregående opplæring for voksne til faste datoer, men at det sendes ut svar fortløpende, individuelt.

Først får du svar på om du har opplæringsrett (voksenrett), der etter kommer det tilbud. Når tilbudene er klare blir det sendt ut informasjon fra koordineringsskolen som har behandlet søknaden din om oppstart og annet. Dette skjer som regel i månedene juni og august.

Det er koordineringsskolen som behandler søknaden din som kan gi deg svar på saksgangen og tilbud. Kontakt informasjonen finner du her: Kontakt oss - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Tilbud

«Opplæringa for vaksen skal tilpassast behovet til den enkelte» (Opplæringslova §4A-3).
Noen trenger kun noen fag for å oppnå ønsket sluttkompetanse, andre trenger hele løp. Disse ulike behovene påvirker derfor tilbudene og organiseringen av dem, og hvilke tilbud som blir gitt varierer fra region til region og år til år. Vi råder derfor søkere/deltakere til å ta kontakt med nærmste koordineringsskole, eller direkte med den skolen det ønskes opplæring ved, for ytterligere informasjon.

 

Nyttige lenker:

Sist oppdatert 27.05.2021