Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Trøndelag fylkeskommune har siden 2017 deltatt i det nasjonale forsøksordningen med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). I Trøndelag har ordningen vært prøvd ut i Verdal, Trondheim, Fosen-regionen, Heim, Oppdal og Rennebu.

MFY er en fleksibel vei fram til fag- eller svennebrev. Opplæring i moduler innebærer en bedre tilpasning til voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon, slik at det blir enklere å veksle mellom opplæring, arbeid og andre forpliktelser.

Deltakerne gis opplæring etter modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag.

Hoveddelen av opplæringen gjennomføres i bedrift og virksomhet.

Fra høsten 2024 innføres MFY som hovedmodell for videregående opplæring for voksne innen følgende lærefag:

 • Salgsfaget
 • Logistikkfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Kokkfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Fiske og fangst
 • Renholdsoperatørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Betongfaget
 • Malerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Snekkerfaget

Innsøking skjer via ordinær innsøkingskanal til videregående opplæring for voksne.

Relevante nettsider:

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider om Fullføringsreformen

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/fullforingsreformen/

Kontakt:

voksenopplaring@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 02.01.2024