For arbeidslivet

Karrieresenteret i Trøndelag tilbyr karriereveiledningstjenester også til arbeidslivet.

Karriereveiledning kan være et virkemiddel for å beholde og videreutvikle riktig kompetanse, og redusere sykefravær og utstøting. 

Sist oppdatert 13.12.2017