Arena Trøndelag 2020

Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet, Isak Veierud Busch, ordfører Røros og Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim og Siri B. Gellein.
Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet, Isak Veierud Busch, ordfører Røros og Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim og Siri B. Gellein.

28.–29. oktober møttes ledere fra kommuner og fylke på Arena Trøndelag.

Dette var det første fysiske møtet som ble arrangert etter nedstengingen i mars, og med en fortsatt pågående pandemi var det krevende å planlegge samlingen, som denne gang ble både fysisk og digital. 

Temaet for denne konferansen var samfunnstrygghet og innovasjon. Vi fikk høre om hvordan utviklingen i verden påvirker oss her i Trøndelag, hvordan arbeids- og næringslivet vil utvikle seg fremover og hva som skjer med kommuneøkonomien.

 Professor Anders Todal Jenssen

Blant foredragsholderne var utenriksminister Ine Eriksen Søreide som snakket om pandemi, sosial urolighet, geopolitisk situasjon, klima og beredskap. Konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv, snakket om omstilling og nytt næringsliv. Kennet Tømmermo Reitan fortalte om Ungdommens distriktspanel og at de skal komme med ti råd til regjeringen om hva som skal til for å få flere unge til å ville bo, jobbe og investere si framtid i distriktet. Og professor ved NTNU, Anders Todal Jenssen, snakket om konflikten mellom sentrum og periferi, om uttrykkene for protestbevegelsene i distriktene også sett ut ifra et globalt perspektiv. Disse og mange flere deltok på høstens konferanse. 

Her kan du se og høre mer fra konferansen:

Opptak fra dag 1 

Opptak fra dag 2 

Bilder fra konferansen

Presentasjoner fra konferansen 

Arena Trøndelag blir arrangert av KS, Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Konferansen arrangeres tre ganger i året.