Faktafredag: Befolkningens utdanningsnivå

33,0 % av trønderne har universitet eller høyskoleutdanning og Trøndelag er at av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, men det er store forskjeller mellom kommunene.

Andel av befolkningen som har universitets- eller høgskoleutdanning (2017) (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Andel av befolkningen som har universitets- eller høgskoleutdanning (2017) (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Per 1. oktober 2017 hadde 33,0 % av Trøndelags befolkning over 16 år universitet eller høyskoleutdanning. Trøndelag er et av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, kun Oslo (50, 7%), Akershus (38,1 %) og Hordaland (34,3) har en høyere andel med universitets eller høyskoleutdanning. 39,5 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,5 % har fagskole utdanning, mens 24,9 % kun har grunnskole utdanning.

Mer utdanningsstatistikk fra Trøndelag på Ressursportalen.

Selv om Trøndelag er et av fylkene med størst andel av befolkningen med høyere utdanning så er det kun Trondheim (43,6 %), Malvik (34,7 %), Levanger (34,7 %) som ligger over landsnittet på 33,4 %. Når man ser på Trøndelag uten Trondheim så har 25,2 %, av befolkningen høyere utdanning, altså en lavere andel enn landsnitet

Jevnt økende andel fra 80-tallet

Andelen av befolkningen i Trøndelag med høyere utdanning er vært jevnt økende siden 1980-tallet, fra at 10,3 % av befolkningen i 1980 til 33,0 %, av befolkningen i 2017. Andelen med kun grunnskole utdanning har i samme periode gått betydelig ned, fra 50,6 % i 1980 til 24,9 %, av befolkningen i 2017. Andelen av befolkningen i Trøndelag med videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå var økende fram til midten av 1990-tallet, deretter stabil fram til midten av 2000-tallet og har deretter hatt en svak nedadgående trend.

Mye av disse endringer skyldes kohorteffekter, stadig flere unge tar høyere utdanning og det er den eldre delen av befolkningen som i stor grad kun har grunnskoleutdanning. Blant aldersgruppen 30-39 år i Trøndelag i 2017 så har 49,0 % høyere utdanning, 33,9 % har videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå og 17,1 % har kun grunnskole.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.