Faktafredag: 10 000 elbiler i Trøndelag

Det er over 10 000 elbiler i Trøndelag og ytterligere 8 000 hybridbiler. Kartet viser andel elbiler i kommunene i Trøndelag.

Andel av registrerte personbiler som er elbil (2017) (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Andel av registrerte personbiler som er elbil (2017) (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Det var 230 945 registrerte personbiler i Trøndelag ved årsslutt 2017. 53,7 % av disse går på diesel (123 942 biler), 38,5 % går på bensin (89 009 biler), 4,3 % er elbiler (10 014 biler) og 3,5 % er hybridbiler (7 982 biler). Går man tilbake til 2010 så var det bare 115 elbiler i Trøndelag og elbiler utgjorde mindre enn 0,1 % av bilparken i fylket.

Se mer statistikk fra Trøndelag på Ressursportalen

Det er i pendlerkommunene rundt til Trondheim vi finner flest elbiler. Malvik er kommunen der elbilen utgjør størst andel av bilparken med en elbilandel på 11,4 %. Andre Kommuner med høy elbilandel er Klæbu, Skaun og Trondheim med henholdsvis 10,1 %, 9,3 % og 6,6 %. Det er også i de samme kommunene at man finner en høy andel med hybrider.

Bilparken i Trøndelag har økt med 4 250 personbiler i løpet av 2017, antall elbiler økte med 2 096, mens antall hybrider økte med 2 917. Det vil si at det i Trøndelag i løpet av 2017 har blitt 762 færre personbiler som kjøre på bensin eller diesel.

Trøndelag er et av de fylkene med lavest andel biler per innbygger. Det er 569 biler per 1000 innbygger i Trøndelag i 2017. Det er spesielt i Trondheim man har en lav andel biler pr innbygger, i distriktskommunene der man ikke har like gode muligheter til å reise kollektivt så et andel biler per innbygger høyere. Antall biler per innbygger har lengere tid vært stigende i Trøndelag og hvis man går tilbake til 2003 så var tallet 466 biler per 1000 innbyggere.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.