Med hjerte for havet

Maria Gaasø er ute på brønnbåt og undersøker laksen etter festkvannsbehandling. Foto: privat.
Maria Gaasø ute på brønnbåt for å undersøke laksen. Foto: privat.

Ved å kombinere sin kunnskap om teknologi og biologi ønsker Maria å bidra med ny kompetanse til havbruksnæringa

Maria Gaasø er oppvokst på Frøya og har alltid likt seg godt på sjøen. Hun har lenge vært opptatt av hav og miljø og husker godt hvordan de eldre fiskerne tok vare på utstyr – ingenting skulle kastes, og ikke noe plast skulle i havet.

I sommerferiene og ved siden av studiene har Maria jobbet både på settefiskanlegg og på oppdrettsanlegg. Hun har tatt en bachelor i materialteknologi ved HIST, og nå tar hun en mastergrad i marinbiologi og akvakultur ved NTNU.

Ta kontakt

Da hun skulle velge tema for masteroppgaven tok hun kontakt med forskningsprosjektet Taskforce Salmon Lice ved NTNU og spurte om de hadde en oppgave til henne. De sa ja, og nå jobber hun sammen med dem og flere bedrifter i oppdrettsnæringa for å bekjempe lakselusa.

Da hun jobbet med bacheloroppgaven, samarbeidet hun også med en bedrift, og oppskriften var den samme:

– Jeg sendte melding til en bedrift på LinkedIn og hørte om de var interessert i et samarbeid med meg. Det er ikke så vanskelig å få til et samarbeid. Bare snakk med kontakter, hør litt rundt og ta kontakt selv, råder Maria.

Blir kjent med lusa

I masteroppgaven er hun nå en del av et større forskningsteam som ønsker å bli bedre kjent med lakselusa for å lære seg å bekjempe den. De drar ut på brønnbåt, fyller den med ferskvann og laks, og så ser de på hvordan lakselusa responderer på denne typen ferskvannsbehandling.

– Lusa har tidligere blitt resistent mot kjemisk behandling, så nå må vi tenke nytt. Vi ser på hvor lenge lusa tåler ferskvann før den må slippe, forteller Maria.

For Maria er det spennende å jobbe med noe som kan løse faktiske problem som bedrifter har. Det forskningsprosjektet hun nå er en del av, ble startet på bakgrunn av at næringa så at dette var et tema det burde forskes på.

– Å forske på det som er nytt, er gøy. I tillegg får jeg jo en slags arbeidserfaring, en liten fot innenfor hos en bedrift – noe som gjør det enklere å ta kontakt med dem igjen senere.

Kombinerer interesser og kunnskap

Foruten å knytte seg kontakter i næringa får også Maria jobbet med det hun synes er mest spennende.

– Ved å jobbe innenfor havbruket får jeg ta del i utviklinga av framtidas matfat. Sammenlignet med jordbruk er havbruket bare i startfasen ennå, så her er det veldig interessant å være med på det som skjer framover.

Maria ser for seg at kombinasjonen av teknologisk og biologisk kunnskap kan være nyttig i framtida. De som kun jobber med teknologisk utvikling, ser ikke nødvendigvis de viktige biologiske aspektene.

– Bærekraft er noe av det jeg bryr meg mye om, så det å kunne jobbe i havbruksnæringa med utvikling av standarder, sertifiseringer og vern vil være veldig spennende.