Kan en robot gjenkjenne en moden tomat eller agurk?

Robotsystem med gripeteknologi.
Robotsystem med gripeteknologi.

Dyrking og høsting av tomat og agurk i veksthus er svært ressurskrevende. I vår har Meråker Grønt og Mære landbruksskole fått hjelp av forskere til å vurdere mulighetene for robotassistert produksjon.

For å sikre lønnsom produksjon og styrke norsk konkurransekraft er det viktig å kutte produksjonskostnadene og minske faren for avlingssvinn.

Forskere ved SINTEF Ocean og NIBIO har kartlagt graden av automatisering i bransjen – og sett på mulighetene for å låne og videreutvikle teknologi fra andre industrier.

- Målet er å utvikle en robot som kan bevege seg mellom rekkene med planter, og som kan lære seg å trimme planten og gjenkjenne når den skal høste en moden tomat, forteller prosjektleder ved Sintef Ocean, Harry Westavik. 

For å sikre skånsom og hygienisk behandling av grønnsakene må roboten også utrustes med et multifunksjonelt gripeverktøy.

Med utgangspunkt i kartleggingen har forprosjektet definert tre områder som det skal jobbes med videre i et hovedprosjekt:

  • Utvikle kamerasystem med 3D-bilder for kontinuerlig overvåking av plantene
  • Utvikle systemer for tolking av store mengder billeddata ved hjelp av kunstig intelligens
  • Utvikle robotsystem med gripeteknologi som kan ta seg av daglig stell/trimming av plantene og sikre høsting av moden frukt.

Gjennom et tett samarbeid skal forskere, næringsaktører og teknologileverandører utvikle konseptløsninger og demonstratorer som skal testes ut hos noen aktuelle drivhusprodusenter. Et foreløpig positivt resultat av forprosjektet er at SINTEF Ocean er invitert til å sende inn søknad til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

3D-bilder for overvåkning og analyser av drivhusproduksjon.
3D-bilder for overvåkning og analyser av drivhusproduksjon.