User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Høring - ny forskrift for høsting av tare i Trøndelag

Båt og harehøsting på havet. Foto: Havforskningsinstituttet
Tarehøsting. Foto: Havforskningsinstituttet

Det er utarbeidet en rapport med forslag til ny forskrift. Alle interesserte kan komme med innspill til forskriften innen 1. juni 2019

Etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Trøndelag fylkeskommune ledet arbeidet med revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag. Eksisterende forskrifter for Nord- og Sør-Trøndelag utløper 30. september i år. Ny forskrift skal tre i kraft fra 1. oktober 2019.

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter for kystkommunene ved de tre regionrådene i fylket, Fylkesmannen i Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Midt, Fiskarlaget Midt-Norge og representanter for tarenæringa. Det har dessuten deltatt observatører fra ulike miljøer i arbeidet.

Arbeidsgruppen vil etter høringen gå gjennom innspillene og innen slutten av august sende sin tilråding til ny regional forskrift til Fiskeridirektoratet sitt hovedkontor. Fiskeridirektoratet avgjør det nærmere innholdet, vedtar og iverksetter forskriften.

Aktuelle dokumenter i saken finner dere her

Høringsfrist: 1. juni 2019

Høringsuttalelse sendes:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Eller på epost: postmottak@trondelagfylke.no

Høringen bes merket arkivsak 2018/72447