Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen

Bilde som viser slagghaugene på Røros (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Noen få utvalgte deler av vår natur- og kulturarv regnes som så viktig for menneskeheten av FN har bestemt at de skal tas vare på inn i framtiden. UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972, og skal framheve kultur- og naturarv av universell betydning.

I Norge har vi åtte verdensarvsteder:

  • Fire målepunkter på Struves meridianbue
  • Bergkunsten i Alta
  • Vegaøyan på Helgelandskysten
  • Vestnorsk fjordlandskap i Geiranger- og Nærøyfjordområdet
  • Urnes Stavkirke i Sogn og Fjordane
  • Bryggen i Bergen
  • Industriarven på Rjukan-Notodden
  • Røros bergstad og Circumferensen

Trøndelag og Hedmark «deler» på verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Røros bergstad innskrevet som verdensarv i 1980. Verdensarvkomiteen begrunnet innskrivingen slik:

"Røros er et særegent gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land så vel på det industrielle, sosiale og kulturelle område som på det arkitektoniske. Røros Bergstad med sine omgivelser er et karakteristisk eksempel på en betydelig tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby på en høyde 600 meter over havet."

I 2009 ble det søkt om utvidelse av verdensarvområdet til å omfatte kulturminner og kulturlandskap også utenfor Røros. De nye områdene viser hvorfor bergstaden ble etablert, og hvordan den har kunnet fungere og være drivkraft i utviklingen av hele fjellregionen.

Bilde fra Røros (Foto: Trøndelag fylkeskommune)


Taubane fra Storwartz og opp til Olavsgruva. Foto: Finn Damstuen

31.juli 2010 ble Røros bergstad og Circumferensen innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Utvidelsen av selve verdensarven er geografisk avgrenset til nærmere definerte områder (kjerneområder), mens hele privilegieområdet til Røros kobberverk, Circumferensen, utgjør et område av særlig betydning for verdensarven. Circumferensen strekker seg gjennom fem kommuner (Tolga, Os, Engerdal, Holtålen og Røros) i Trøndelag og Hedmark fylker. Begrunnelsen for innskrivingen var slik:

«The extension is a serial site and comprises the Town and its industrial-rural cultural landscapes; Femundshytta, a smelter with its associated area; and the Winter Transport Route. Surrounded by a buffer zone, coincident with the area of privileges (the Circumference) granted to the mining enterprise by the Danish-Norwegian Crown (1646), the property illustrates the establishment and flourishing of a lasting culture based on copper mining in a remote region with a harsh climate."

Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner har sammen utarbeidet en regional plan for verdensarvområdet. Den kan du lese her: https://dms-cf-09.dimu.org/file/0331wTu9JAHm

Det er mange steder å hente informasjon om verdensarv generelt og Røros og circumferensen spesielt. Her er noen eksempel:

http://whc.unesco.org/en/list/55

https://verdensarvenroros.no/

https://www.riksantikvaren.no/Tema/Verdensarv

http://www.norgesverdensarv.no/

http://unesco.no/kultur/verdensarven/Sist oppdatert 24.01.2022