Har du en workshop for ungdom?

UKM Trøndelag søker kulturaktører, som gjerne har erfaring med å jobbe med ungdom, til å gjennomføre workshops som er kreative, inspirerende og har en faglig tyngde.

 

Vi ønsker å tilby workshopssamlinger for ungdom i Trøndelag. Vi ser for oss ca. 8 workshopsarrangementsteder med tilhørende nabokommuner. Workshoppakken for hvert sted, settes sammen etter hvilke tilbud kommunene og ungdommene finner interessante.

Tidsrom
09.november – 31.januar

Tidsramme for workshop
Workshop fordelt på to bolker; første bolk på ca. 90 minutter og andre bolk på ca. 70 minutter. Det er ønskelig at workshopen har et resultat i form av ny ervervet kunnskap/inspirasjon og gjerne noe som kan formidles eller vises frem.
Workshopssamlingene varer totalt ca. 4,5 time og kan arrangeres i ukedager på ettermiddagstid og i helger på dagtid.

Målgruppe
UKM er for ungdom i alderen 13 – 21 år. Enkelte kommuner har deltakere nede i 10 år. Hovedtyngden for workshops tror vi vil være i segmentet 12 – 15 år.
Send gjerne inn beskrivelse av din workshop der du svarer på punktene nedenfor

 1. Kort beskrivelse av workshopholder
  • Navn
  • Alder
  • Bosted
  • Førerkort?
  • Utdanning/bakgrunn
  • Legg gjerne med et foto som kan brukes i markedsføring av workshop
 2.  Beskrivelse av workshop innenfor oppgitte rammer
 3.  Maks antall deltakere på workshop
 4. Hva kreves av lokaler og teknikk for å gjennomføre workshop? (eks. gymsal, klasserom, lydanlegg)
 5. Trengs det innkjøp av materiell?
 6. Kreves det noe av deltakerne på forhånd? (Forberedelse? Utstyr? Bekledning?)
 7. Når er jeg tilgjengelig for å gjennomføre workshops i tidsrommet 09.november – 31.januar?
 8. Annet

Hva kan UKM Trøndelag tilby?

Spennende møter med kreativ og engasjert ungdom. Honorar etter avtale samt reise, diett og opphold.

Merk at dette er en forespørsel og UKM Trøndelag forbeholder seg retten til å engasjere de forslagene som passer best ut fra en samlet vurdering. Ser frem til å høre fra deg/dere snarlig.

Forslag og spørsmål sendes og rettes til: 

Tor Erik Munkvold - tormu@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 50 98 / 934 54 949

Anna Josefine Kvaløsæter - annkv@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 50 39 / 414 99 458

Sist oppdatert 06.11.2020