Lahkoe biejjine!

Gratulerer med dagen! 6. februar markerer vi samenes nasjonaldag. Trøndelag fylkeskommune ønsker alle en fin feiring med denne hilsningen fra fylkesordfører Tomas Iver Hallem.

I dag, 6. februar, feirer vi samenes nasjonaldag – en hyllest til vårt samiske samfunn og en påminnelse om det historiske landsmøtet i Tråante - Trondheim i 1917.

Dette møtet, som var det første i sitt slag, er et kraftfullt symbol på samisk enhet og selvbestemmelse. Vi husker alle feiringen av 100-årsjubileet i Tråante i 2017, en fest som samlet folk fra alle kanter til en uke med kultur, fellesskap og stolthet. 

Det å samles har alltid vært dypt forankret i samisk kultur. Elsa Laula Renberg, som inviterte til det første landsmøtet, banet vei for samisk politisk mobilisering. Møtet i 1917 var startskuddet for et historisk samarbeid som fremmet samiske rettigheter.

Møtet ble offisielt anerkjent i 1993, takket være Renberg sin banebrytende innsats. Som trøndere er vi spesielt stolte av denne delen av vår samiske historie. 

I lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra 1. juni 2023, er denne dagen en påminnelse om viktigheten av forsoning og anerkjennelse av urett begått mot samer og kvener – og ikke minst for å minne oss om at vi som samfunn skal være tolerante og inkluderende.

Dessuten understreker det behovet for tiltak som styrker samisk språk og kultur i årene som kommer i et mangfoldig Trøndelag. 

Å markere samenes nasjonaldag er en kraftfull påminnelse om vårt felles ansvar for å fremme forsoning og forståelse.

Tomas Iver Hallem, fylkesordfører
Det er et stort ansvar Trøndelag fylkeskommune har, som forvalter av sørsamisk. Det er et ansvar som innebærer å fremme og beskytte hjertespråket og den samiske kulturen. Å markere samenes nasjonaldag er en kraftfull påminnelse om vårt felles ansvar for å fremme forsoning og forståelse. 

Vi må også anerkjenne de utfordringene som samfunnet står overfor, slik som situasjonen på Fosen, og forpliktelser vi som samfunn har for å følge lovene som settes for å være et rettssamfunn.  

Disse rettighetene representerer ikke bare samisk kultur, men er også et symbol på bærekraft og fellesskap – og ikke minst verdiene i vårt liberale demokrati som handler om å verne om mindretallets rettigheter, og være tro mot vårt lovstyrte samfunn.  

Som fylkesordfører i en region rik på den sørsamiske kulturen oppfordrer jeg alle til å reflektere rundt dette i dag. 

Lahkoe biejjine – jeg ønsker dere alle en minnerik feiring av samenes nasjonaldag! 

– Fylkesordfører Tomas Iver Hallem.

Samisk ansvar i fylket

Det sørsamiske området går fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Midt i sørsamisk område ligger Trøndelag. For oss som fylkeskommune medfører det et særskilt ansvar med å utvikle, styrke og synliggjøre sørsamisk språk og kultur.

Vi har en samarbeidsavtale med Sametinget som forplikter oss til å ta hensyn til samiske interesser på alle samfunnsområder. 

Trøndelag fylkeskommune har en samisk koordineringsgruppe, som er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra ulike seksjoner i fylkeskommunen. Gruppen jobber med å sikre at vi ivaretar samiske rettigheter i arbeidet vårt. 

 

Les mer om hvordan vi jobber med samisk her

 

Snapchat-linse


En naturlig del av forvaltningsansvaret vårt er å markere samisk språkuke i oktober, og samenes nasjonaldag nå i februar. Det gjør vi i dag med kake, flagg og foredrag på våre fylkeshus i Trondheim og Steinkjer. 

 

Trøndelag fylkeskommune har også en egen Snapchat-linse hvor du kan pynte deg med samisk flagg på begge kinn. Del den gjerne med venner og bekjente, og bidra til å synliggjøre samenes nasjonaldag du også. Her finner du Snapchat-linsa

 

Oversetter bøker til samisk

Som en del av arbeidet med å synliggjøre samisk språk og kultur, bidrar blant annet fylkesbiblioteket med å oversette barne- og ungdomsbøker til samisk.I 2023 oversatte vi 18 bøker sammen med Gïelem nastedh på Snåsa. På fylkesbiblioteket sine nettsider kan du lese mer om det.

 


En nyhet på samenes nasjonaldag i år er at tegneseriesuksessen Nemi nettopp har blitt utgitt på sørsamisk, gjennnom samarbeidet mellom fylkeskommunen og Gïelem nastedh. 

Tegneseriesuksessen Nemi har nylig blitt utgitt på sørsamisk.