User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe.

En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene. Helsedirektoratet har laget en samlet oversikt med beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Beskrivelsene av de ulike tiltakene vil kunne gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme type utfordringer.

Tiltaksbeskrivelsene finner du her: Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene