Publiserte rapporter

Nord universitet og NTNU Senter for helsefremmende forskning har utarbeidet rapporter på oppdrag fra henholdsvis Namsos kommune og Malvik kommune. Rapportene er utarbeidet i forbindelse med kommunenes prosjekter som er en del av Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023.

Namsos kommune:
Nord universitet har på oppdrag fra Namsos kommune utarbeidet rapporter som del av kommunens arbeid med prosjektet Foreldre som forbilder, ansvarshavere og støttespillere i barn og unges liv. Skole-hjem samarbeid i Namsos kommune

Rapportene finner du her: 
Kunnskapsoppsummering av universelle foreldrestøttende programmer/tiltak for foreldre med barn i aldersgruppen 6-16 år: delrapport 1: foreldrestøttende arbeid i Nye Namsos kommune

Foreldrestøttende arbeid i Nye Namsos: delrapport 2: kartlegging

Malvik kommune:
NTNU Senter for helsefremmende forskning har på oppdrag fra Malvik kommune utarbeidet rapport som en del av kommunens arbeid med prosjektet Psykt bra i Malvik.

Rapporten finner du her:
Psykt bra i Malvik - Ungdommers subjektive opplevelser av  skole, hjem og fritid