Vinneren av folkehelseprisen 2020 er kåret!

Trondheim Røde Kors ble tildelt årets folkehelsepris under Folkehelsealliansens konferanse som i år ble gjennomført som et digitalt arrangement den 28. oktober 2020. Folkehelseprisen deles ut hvert år og er en anerkjennelse som gis på grunnlag av betydelig innsats innenfor folkehelsearbeid.

Trondheim Røde Kors er opptatt av å jobbe aktivt for å motvirke de økende sosiale forskjellene i samfunnet. Trondheim Røde Kors driver et ungdomshus med aktivitetstilbud for ungdom mellom 15 og 25 år. Ungdom som møtes på Fellesverket opplever et felleskap der de føler seg hjemme, møtes og henger, lærer og mestrer. All aktivitet er gratis og ungdommene deltar på egne premisser, styrer aktivitetene selv uten press eller krav om prestasjon.

Kandidaten til årets folkehelsepris tilbyr også årlig gratis sykkelkurs for innvandrere. Her lærer deltakerne å sykle (gir mestring), de lærer norsk i en sosial setting og de lærer en ferdighet som kan bidra til bedre fysisk helse og gjør deltakerne mobile på en rimelig måte.

I statuttene for Folkehelseprisen står det at «prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av betydelig innsats innenfor folkehelsearbeid. Folkehelseprisen skal være en stimulans og har til hensikt å skape økt oppmerksomhet om folkehelsearbeid. Folkehelseprisen skal gå til en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, en avdeling eller en organisasjon og er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være en «hverdagshelt» som gjør et stort arbeid i det stille, eller en virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement som kommer folkehelsen til gode».

Prisen deles ut i forbindelse med Folkehelsealliansen sin årlige folkehelsekonferanse, som i år ble gjennomført som en digital konferanse. Prisvinneren mottar et nydelig glassbilde laget av kunstneren Heidi Midsel Bullen, - samt et diplom.

Arbeidsutvalget i Folkehelsealliansen i Trøndelag mottok innen fristen seks ulike forslag til vinnere av Folkehelseprisen 2020.