Varamedlemmer i fylkesutvalget

Varamedlemmer i fylkesutvalget i perioden 2019-2023:

Vara for Tore O. Sandvik (A), Hanne Moe Bjørnbet (A), Per Olav Skurdal Hopsø (A), Bente Estil (A) og Karin Bjørkhaug (KrF) (settemedlem for May Britt Lagesen  (A) i permisjon): 
 1. Gunn Elin Høgli (A)
 2. Kristian Torve (A)
 3. Ina Kollerud Pedersen (A)
 4. Vebjørn Gorseth (A)
 5. Ellen Haugen Bergsrønning (A)
 6. Knut Ring (A)
 7. Pål Sture Nilsen (A)
Vara for Tomas Iver Hallem (Sp), Steinar Aspli (Sp), Hallgeir Grøntvedt (Sp) og Kari Anita Furunes (Sp): 
 1. Gunn Iversen Stokke (Sp)
 2. Rasmus Skålholt (Sp)
 3. Randi Dille (Sp)
 4. Ola T. Heggem (Sp)
 5. Guri Heggem (Sp)
 6. Ola Husa Risan (Sp)
Vara for Pål Sæther Eiden (H), Henrik Kierulf (H), Lill Harriet Sandaune (FrP) og Tove Eivindsen (V): 
 1. Svein Otto Nilsen (PP)
 2. Ingvill Dalseg (H)
 3. Tormod Overland (uavh.)
 4. August Grøntvedt (H)
 5. Kirsti Hamre Nilsen (uavh.)
 6. Terje Settenøy (FrP)
Vara for Tommy Reinås (MDG): 
 1. Gjertrud Berg (MDG)
 2. Hallgeir Opdal (R)
 3. Norunn Krokeide (MDG)
Vara for Rakel Skårslette Trondal (SV):
 1. Torgeir Strøm (SV)
 2. Åsa Kjølberg Moen (SV)
 3. Siv Furunes (SV)
Sist oppdatert 20.12.2022