UKM Norge Trøndelag FKF

Selskapets formål: UKM skal være ungdommens egen kulturarena, nasjonalt, regionalt og  lokalt. UKM Norge Trøndelag FKF skal på bakgrunn av avtale mellom  staten og Trøndelag fylkeskommune forestå organisering, utvikling og  gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes)

Eierandel: 100 %

Styreleder: Vilde Harr Kamfjord
Nestleder: Raymond A. K. Egge 
Styremedlem: Trine Oftedal
Styremedlem: Bjørn Tore Grøtte
Styremedlem: Ragnhild Severeide
Varamedlem: Else Blom
Varamedlem: Øystein Eide

Daglig leder: Torstein Siegel

Styregodtgjørelse:
Styreleder: 75 000,-
Nestleder: 20 000,-
Styremedlem og varamedlem: 12 500,-

Valgkomité perioden 2024-2025: 
Leder: Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune
Medlem: Bård Eidet, Daglig leder for Trondheimsregionen
Medlem: Marit Over-Rein Stokkenes, prosjektleder i ØKS

Informasjon om selskapet i Brønnøysundregistrene

UKM Norge Trøndelag sine nettsider

Sist oppdatert 11.12.2023