Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF (TK Midt)

Selskapets formål: Tilby spesialisttjenester og tilrettelagt tannbehandling til befolkningen i Midt-Norge. Heve kompetansen innenfor offentlig og privat tannhelsetjeneste i regionen. Forskning, utvikling og innovasjon.

Eierandel: 100 %

Styreleder: Steinar Aspli
Nestleder: Hanne Moe Bjørnbet
Styremedlem: Ole Stene
Styremedlem: Marit Næss
Styremedlem: Bjørn Gustafsson
Styremedlem: Hilde Ertsås Jensen
Styremedlem: Astrid Jullumstrø Feuerherm
Varamedlem: Ole Herman Sveian
Varamedlem: Bente Estil
Varamedlem: Svein Otto Nilsen
Varamedlem: Kristian Onarheim
Varamedlem: Kirsti Kvaløy
Varamedlem: Mette Mari Svendsen
Varamedlem: Lars Martin Berg

Daglig leder: Patrik Simon Cetrelli

Styregodtgjørelse:
Styreleder: 60 000,-
Nestleder: 45 000,-
Styremedlem: 28 000,-
Varamedlem: 5 000,- pr møte medlemmet deltar på

Informasjon om selskapet i Brønnøysundregistrene

TK Midt sine nettsider

Sist oppdatert 13.12.2023