Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Sekretariatet har som overordnet mål å tilrettelegge for en god og åpen politisk styring og demokratiske prosesser i Trøndelag fylkeskommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Politisk sekretariat er underlagt assisterende rådmann.

Konkrete oppgaver:

 • Sekretariatsfunksjon for fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalgene, eldrerådet, råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsemne, integreringsutvalget med flere.
 • Rådgiverfunksjon for politiske råd
 • Folkevalgtopplæring
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Gjennomføring av valg
 • Tilrettelegging for representasjoner
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Sekretærfunksjon for fylkesordfører
 • Ansvarlig for gjennomføring av diverse arrangement i regi av fylkeskommune, blant annet veteranmarkering og cupfinalearrangement.

Hanne Kongsvik - Seksjonsleder

Ansvarsområder:

 • Sekretariatsfunksjon for fylkestinget
 • Økonomi
 • Personell og faglig ansvar for enheten
 • Valggjennomføring

Ann-Karin Mellingen - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for eldrerådet
 • Sekretærfunksjon for trafikksikkerhetsutvalget
 • Sekretærfunksjon for valgnemnda

Benedicte Waterloo - Rådgiver/jurist

Ansvarsområder: 

 • Oppfølging av fylkeskommunens eierinteresser 
 • Utredninger

Bente Besseberg - Konsulent

Ansvarsområder:

 • Reiseregninger og faktura
 • Administrativ organisering av fylkesting og andre møter

Bente Molden - Konsulent

Ansvarsområder:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Fylkesordførerens postmottak og kalender
 • Gaveregister for folkevalgte

Harald Aksnes Karmhus  - Rådgiver (vikariat ut september 2021)

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for kultur
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for integreringsutvalget
 • Teknisk ansvarlig - opplæring, innkjøp og veiledning

Monica Karset - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for næring
 • Utsending av oppnevningsbrev
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nora Malini Sætherø  - Rådgiver 

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for utdanning
 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Nettsider
 • Teknisk ansvarlig - opplæring, innkjøp og veiledning

Siri Houmstuen Ringset  - Rådgiver 

Ansvarsområder:

 • Valgansvarlig
 • Sekretær for hovedutvalg for transport
 • Nettsider
 • Teknisk ansvarlig - opplæring, innkjøp og veiledning

Turid Knudsen - Konsulent

Ansvarsområder:

 • Reiseregning og faktura
 • Regnskap og økonomi
 • Arrangementkoordinering
 • Sekretær for klagenemnda

Vegard Austmo - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for veg
 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Arkivsystem - drift og vedlikehold
Sist oppdatert 21.01.2021