User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Sekretariatet har som overordnet mål å tilrettelegge for en god og åpen politisk styring og demokratiske prosesser i Trøndelag fylkeskommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Politisk sekretariat er underlagt assisterende rådmann.

Konkrete oppgaver:

 • Sekretariatsfunksjon for fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalgene, eldrerådet, råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsemne, integreringsrådet med flere.
 • Rådgiverfunksjon for politiske råd
 • Folkevalgtopplæring
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Gjennomføring av valg
 • Tilrettelegging for representasjoner
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Sekretærfunksjon for fylkesordfører
 • Ansvarlig for gjennomføring av diverse arrangement i regi av fylkeskommune, blant annet veteranmarkering og cupfinalearrangement.

Hanne Kongsvik - Seksjonsleder
Ansvarsområder:

 • Sekretariatsfunksjon for fylkestinget
 • Økonomi
 • Personell og faglig ansvar for enheten
 • Valggjennomføring

Ann-Karin Mellingen - Rådgiver
Ansvarsområder:

 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for eldrerådet
 • Sekretærfunksjon for trafikksikkerhetsutvalget
 • Sekretærfunksjon for valgnemnda

Bente Besseberg - Konsulent
Ansvarsområder:

 • Reiseregninger og faktura
 • Administrativ organisering av fylkesting og andre møter

Bente Molden - Konsulent
Ansvarsområder:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Fylkesordførerens postmottak og kalender
 • Gaveregister for folkevalgte

Espen Solheim - Rådgiver 
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for kultur
 • Sekretær for Midt-Norden komiteen
 • Valgansvarlig

Monica Karset - Rådgiver
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for næring
 • Utsending av oppnevningsbrev
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ragnhild E. Tiller - Konsulent
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og arbeidsmiljøutvalget sentraladministrasjonen (AMU-S)
 • Ajourhold sak-og arkivsystem

Siri Houmstuen - Rådgiver
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for transport
 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Nettsider
 • Teknisk ansvarlig - opplæring, innkjøp og veiledning

Therese Solemsli Nordby - Rådgiver
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for utdanning
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for integreringsrådet
 • Nettsider
 • Teknisk ansvarlig -  opplæring, innkjøp og veiledning

Turid Knudsen - Konsulent
Ansvarsområder:

 • Reiseregning og faktura
 • Regnskap og økonomi
 • Arrangementkoordinering
 • Sekretær for klagenemnda

Vegard Austmo - Rådgiver
Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for veg
 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Arkivsystem - drift og vedlikehold
Sist oppdatert 12.04.2019