Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Sekretariatet har som overordnet mål å tilrettelegge for en god og åpen politisk styring og demokratiske prosesser i Trøndelag fylkeskommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Politisk sekretariat er underlagt direktør for organisasjon, eiendom og tannhelse.

Konkrete oppgaver:

 • Sekretariatsfunksjon for fylkeskommunens folkevalgte organer
 • Rådgiverfunksjon for medvirkningsråd
 • Folkevalgtopplæring
 • Oppfølging av politiske vedtak
 • Gjennomføring av valg
 • Tilrettelegging for representasjoner
 • Fritak og supplering av folkevalgte
 • Sekretærfunksjon for fylkesordfører
 • Oppfølging av fylkeskommunens eierinteresser 
 • Ansvarlig for gjennomføring av diverse arrangement i regi av fylkeskommunen

Hanne Kongsvik - Seksjonsleder

Ansvarsområder:

 • Personalansvar og faglig ansvar for enheten
 • Økonomi
 • Gjennomføring av fylkesting
 • Valggjennomføring
 • Sekretær for forretningsutvalget

Benedicte Waterloo - Rådgiver/jurist 

Ansvarsområder: 

 • Oppfølging av fylkeskommunens eierinteresser 
 • Juridiske utredninger
 • Saksutredninger 
 • Saksbehandler for klagenemnda 

Bente Molden - Konsulent

Ansvarsområder:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre representasjon
 • Fylkesordførerens postmottak og kalender
 • Gaveregister for folkevalgte

Britt Line Thomassen Wold - spesialkonsulent - i vikariat til september 2025

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for samferdsel
 • Sekretær for trafikksikkerhetsutvalget
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for Eldrerådet

Kristian Hovd Sjøli - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Sekretær for administrasjonsutvalget og regionalt klima- og planutvalg
 • Sekretær for hovedutvalg for beredskap, klima og natur
 • Digitalisering
 • IKT og DigDem

Livard Eklo - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for utdanning
 • Vedtaksoppfølging
 • Saksutredninger 

Mari Grongstad - spesialkonsulent:

Ansvarsområder:

 • Reiseregning og faktura
 • Regnskap og økonomi
 • Arrangementkoordinering
 • Sekretær for klagenemnda

Marianne Berg Hatlinghus - lærling kontor-og administrasjonsfaget

Ansvarsområder:

 • Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget for Sentraladministrasjonen og Hovedarbeidsmiljøutvalget

Monica Karset - Rådgiver

Ansvarsområder:

 • Sekretær for hovedutvalg for næring og industri
 • Sekretær- og rådgiverfunksjon for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Administrere tilskuddsordninger
 • Faglig veileder for lærling  

Nora Malini Sætherø  - Rådgiver 

Ansvarsområder:

 • Sekretær for fylkesutvalget
 • Sekretær for administrasjonsutvalget og regionalt klima- og planutvalg
 • Sekretær for hovedutvalg for kultur
 • Saksutredninger
 • Nettsider

Siri Houmstuen Ringset  - Rådgiver

Ansvarsområder: 

 • Valgansvarlig, inkludert sekretær for fylkesvalgstyret 
 • Oppnevningssaker og sekretær for valgutvalget 
 • Saksutredninger 
 • IKT og nettsider 
 • Arkiv- og sakssystem

Vegard Austmo - Rådgiver - i permisjon ut mars 2025 

Sist oppdatert 26.04.2024