Fylkesordførerens kontor

Fylkesordførerens kontor bistår politisk ledelse med å samordne og lede den politiske virksomheten.

Viktige oppgaver

  • Skriver innlegg og taler, samt lager presentasjoner for politisk ledelse
  • Bistår politisk ledelse med utarbeiding av svar på spørsmål og interpellasjoner i fylkesutvalg og fylkesting
  • Følger opp og besvarer alle henvendelser som går til fylkesordføreren
  • Samordner og følger opp fylkesordføreren sine møter og seminarer med interne og eksterne parter
  • Prosessledelse og strategisk arbeid knyttet til saker og problemstillinger som politisk ledelse prioriterer
  • Samordner fylkesordføreren sin virksomhet opp mot ulike media
  • Kontoret bistår fylkesordføreren i det internasjonale arbeidet
  • Kontoret er også et knutepunkt mellom politisk og administrativ ledelse, samt mellom interne og eksterne aktører
  • Bistår med fakta-innhenting til hovedutvalgsledelsen (posisjon og opposisjon) i saker knyttet til den politiske fylkeskommunale virksomheten
Terje Thuseth
Seksjonsleder
74 17 53 61 926 23 053
Lovise Konstanse Landsem
Seniorrådgiver
74 17 53 56 480 75 078
Sigve Borthen Hassel
Rådgiver
74 17 94 52 926 28 839
Sist oppdatert 11.03.2021