Strategi 2022 - 2024

Kompetanseutviklingsområdet er preget av en kompleksitet med flere ulike ordninger med forskjellige mål, målgrupper, innretninger og rammer. Strategien skal være en overbygning for arbeidet på området og skal bidra til sammenhenger mellom de ulike sporene vi jobber i. Den treårige strategien operasjonaliseres gjennom en årlig handlingsplan

Sist oppdatert 22.02.2022