Sommerjobb i fylkeskommunen

Bilde fra opplæring, Yngvild Eggen Holm (tv) og Eirin Hage (th). Bent Halvorsen fra seksjon vegforvaltning. Foto: Anne Caroline Haugan.
Bilde fra opplæring, Yngvild Eggen Holm (tv) og Eirin Hage (th). Bent Halvorsen fra seksjon vegforvaltning. Foto: Anne Caroline Haugan.

Sommeren 2022 har vi vært to studenter i avdeling plan, næring og kulturminner. Vi har vært i seksjon kommunal i 6 uker.

Tekst: Yngvild Eggen Holm

Den ene av oss har akkurat levert master i samfunnsvitenskap med fordypning i geografi ved Nord universitet, mens den andre har nettopp fullført fjerde året på studiet by- og regionplanlegging ved NMBU.

I løpet av vår tid her i fylkeskommunen har vi blant annet lagt inn avkjørsler fra fylkesveier og dispensasjonssaker i et kartsystem. Vi har lært om hvordan Trøndelag fylkeskommune behandler dispensasjonssaker, noe som har vært veldig interessant. Dette har også gitt oss innsikt når det gjelder hvordan fylkeskommunen fungerer som politisk organ. Vi har også sett på samfunnsdelene til de ulike kommunene i Trøndelag, og hva de sier om klima og bærekraft. I tillegg har vi også deltatt i planforum møter, seksjonsmøte og vært med til Høylandet for å diskutere stedsutvikling. Dette har gitt en bredere forståelse av hvordan planlegging fungerer i praksis på et regionalt nivå.

Ukene i fylkeskommunen har også gitt oss gode muligheter til å snakke med ulike folk og lære mer om hvordan ting fungerer, også i andre seksjoner som blant annet kulturminner. Siden den ene av oss skal skrive master til neste vår har tiden i fylkeskommunen vært svært nyttig når det gjelder å få innsikt i interessante tema, og ikke minst knytte kontakter.

Sist oppdatert 11.08.2022