Studentsamarbeid

Trøndelag fylkeskommune er en stor kompetansebedrift med ansvar for blant annet videregående opplæring, kollektivtilbudet i Trøndelag og regional næringsutvikling. Vi har en sentral samfunnsutviklerrolle og leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. Studentsamarbeid er i tråd med våre verdier: åpen og nysgjerrig i holdning, modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune ønsker å kunne tilby studenter praksisplass, samarbeid om oppgaveskriving og sommerjobber der dette er mulig. Studenter vil få verdifull erfaring og kunnskap fra det regionale nivået i offentlig forvaltning og bidra til at fylkeskommunen får tilgang til studenters kompetanse og perspektiv i videreutvikling av tjenester til fylkets innbyggere.

Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse

- Studentene er morgendagens arbeidstakere. Derfor bruker vi store ressurser på å ta imot mange studenter som er i praksis ved skolene våre. Vi får mye tilbake gjennom å ha studenter hos oss, blant annet gjennom nyervervet kompetanse og nye måter å gjøre jobben på. Vi bidrar overfor studentene og universitetene, men dette gir oss i tillegg et løft. Vi samarbeider også med universiteter og høyskoler gjennom ulike forskningssamarbeid, både på master- og PhD-nivå. Vi bidrar med ulike arenaer, men det gir også mye tilbake, for eksempel gjennom mer kunnskap om oss selv.


Natalie Pettersen, student


- Som en del av mitt masterløp, innovasjon, entreprenørskap og samfunn ved NTNU, var jeg ute i internship i Trøndelag fylkeskommune, noe som var veldig lærerikt for meg. Jeg var med i prosjektet Kompetansepilot Trøndelag og fikk være med på mye av arbeidet som foregikk på tvers av avdelinger og lokasjoner. På mitt studieprogram har vi lært en del om det offentlige og deres jobb med innovasjon, så det var veldig nyttig og få et dypere innblikk gjennom å jobbe med det i praksis. Som student hadde jeg en unik mulighet da jeg ble inkludert i mye variert. Jeg fikk ta del i mange forskjellige oppgaver og fikk deltatt og vært med å arrangere flere møter og seminarer. I tillegg fikk jeg også reise til flere deler av Trøndelag, og lærte derfor mye om eget fylke. Veldig takknemlig for tiden hos Trøndelag fylkeskommune og alt det spennende jeg fikk være med på!


Ønsker du å vite mer om muligheter for studentsamarbeid?
Det er flere måter et samarbeid mellom fylkeskommunen og student kan foregå, og det er et vidt spekter av ansvarsområder og arbeidsoppgaver som kan være aktuelt i ulike deler av organisasjonen. Ta kontakt.

Nyheter: 

Sommerjobb i fylkeskommunen

Sist oppdatert 11.08.2022