User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Nyttig hørings- og dialogmøte på Fosen

Fylkeskommunen presenterer Kulturstrategi på høring for kommunene i Namdalen på Kulturhuset i Grong. Foto: Anne Caroline Haugan.
Fylkeskommunen presenterer Kulturstrategi på høring for kommunene i Namdalen på Kulturhuset i Grong. Foto: Anne Caroline Haugan.

Fylkeskommunen gjennomfører nå i mars en møteserie om kultur, kompetanse og samferdsel i ulike deler av fylket.

Vi må satse på samferdsel – for å løfte Fosen som mat -og næringsregion, sa Ogne Undertun, leder i regionrådet, da han åpnet Fosen- møtet i Åfjord den 12. mars.

Ogne Undertun, ordfører i Bjugn. Foto: Anne Caroline Haugan
Ogne Undertun, ordfører i Bjugn. Foto: Anne Caroline Haugan

Bakgrunnen for samlingene er at fylkeskommunen har flere strategidokumenter ute på høring innenfor disse temaområdene. Hensikten med møtene er å orientere om høringsdokumentene og få direkte innspill.

Kompetanse - en del av den store samfunnsbygginga

Kompetansespørsmål hadde brei plass på møtet. Kompetanse er en del av den store samfunnsbygginga framholdt ordfører Åfjord Vibeke Stjern, som innledet om kompetansebehov i regionen. Ordfører i Indre Fosen, Steinar Saghaug, viste til kompetansekartlegging som er gjennomført der det kommer fram tydelig behov for yrkesfaglig kompetanse, fagskole og etter- og videreutdanningstilbud. Betydningen av god struktur for voksenopplæringen ble også framhevet i innspillsrunden..

Møteserie sammen med regionrådene

Møteserien skjer i samarbeid med regionrådene og tidligere er det avholdt samling for Orkdalsregionen i slutten av februar og for Namdalskommunene på Kuben Kulturhus i Grong 4.mars. Regionrådet Trøndelag Midt fikk orientering om Kompetanse strategien i sitt ordinære møte 8. februar. Alle møtene har hatt brei representasjon fra kommunene, både fra politisk og administrativ ledelse, og fylkeskommunen har fått mange gode innspill.

Tilsvarende samling i sør-fylket blir den 19.mars på Gauldal Skole og Kultursenter, Støren.

Høringsfrister

Kompetansestrategien for Trøndelag har frist allerede 22. mars, mens Kulturstrategien har frist for uttalelse den 8. april. Delstrategiene for samferdsel; gods, mobilitet, sjø og trafikksikkerhet er ute på høring til 15. april.

Program og presentasjoner

Her er strategiene som er tema på møtene:

Kompetansestrategi Trøndelag Kompetansestrategien


Balansekunst - Kulturstrategi Trøndelag 2019-20130


Samferdselsstrategier; sjø, trafikksikkerhet, mobilitet, gods