Ny skoleskyssordning i Trøndelag

elever på buss
Foto: Ronny M. Danielsen

Som første fylke i landet automatiserer vi nå søkeprosessen til skoleskyss for videregående-elever. Dette betyr at de fleste elevene i Trøndelag får automatisk tildelt skoleskyss og slipper å søke selv.

Fra høsten 2024 vil de fleste elever i videregående skole få automatisk tildelt skoleskyss etter at de har takket ja til skoleplass i Trøndelag. De som har krav på fri skoleskyss vil få et tilbud på e-post i august, og trenger kun å bekrefte at de ønsker tilbudet.

Trøndelag er første fylket i landet som tester ut denne automatiske tildelingen.

- Vi er stolte av å få på plass denne unike ordningen.  Nå blir det enklere, mer effektivt og mer brukervennlig for våre elever i Trøndelag, forteller Konrad Pütz, direktør for samferdsel.

Bussbillett, elever
Foto: Ronny M. Danielsen

Viktig digitaliseringsarbeid

Prosjektet ble satt i gang etter flere ønsker om enklere og mer effektive måter å søke om skoleskyss på. Fylkeskommunen hadde tilgang på en del opplysninger som gjorde det mulig å sette i gang arbeidet med å automatisere søkeprosessen for elever i videregående skole, og fjerne behov for å aktivt søke og fylle ut skjema m.m. 

Dette er også en del av fylkeskommunens digitaliseringsarbeid med å forenkle, forbedre og fornye våre arbeidsprosesser, kommunikasjon og tjenester. Fylkeskommunen skal tilby nye og bedre tjenester som er enkel å bruke, effektive og pålitelige.

Noen unntak

Selv om de aller fleste videregående-elevene nå får automatisk tildelt skoleskyss, er det dessverre ikke mulig å automatisere for hele søkermassen. Det vil derfor være noen unntak hvor eleven må søke selv. Dette gjelder blant annet hvis du har flere bosteder, bor på hybel, går på privatskole eller trenger skoleskyss på grunn av medisinske årsaker. Elever ved Ole Vig, Guri Kunna og Trondheim katedralskole må også søke selv i år. 

Her kan du lese mer om skoleskyssordningen for vgs-elever

Den automatiske tildelingen gjelder kun for elever i videregående skole. Elever i grunnskole må fortsatt søke her: Grunnskole - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)