Førsteinntaket til videregående opplæring er klart

yrkesfag
Foto: Ronny Danielsen

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har nå fått tilbud om skoleplass. 85,1 % av disse har fått førsteønsket på utdanningsprogram oppfylt.

Dette er 3,5 prosentpoeng lavere enn i 2023. Årsaken til at færre får førsteønsket sitt er at mange flere søker seg inn på yrkesfag enn tidligere. Det økte søkertallet krever lokaler fylkeskommunen ikke har tilgjengelig i dag, og det trengs derfor tid til å bygge opp større og flere undervisningslokaler ved skolene. 

- Til sammen har 16 252 søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket ved de fylkeskommunale skolene, forteller Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen.

I tillegg har fylkeskommunen også flere kombinasjonsklasser. 

- Vi har 475 elever som har fått plass i kombinasjonsklasser, fordelt på 16 skoler. Disse elevene er i all hovedsak fra Ukraina. På tilsvarende tid i fjor var det 390 elever, sier Bjøru. 

Søknadsfordeling 

Søkertallene viser at det fortsatt er flest søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram. Fjorårets fordeling i parentes.

 • Yrkesfaglige utdanningsprogram:                                 57,13 % (55,59 %)
 • Studieforberedende utdanningsprogram:                    42,87 % (44,41 %)  

Utdanningsprogram med størst endring i søkertall på Vg1 

Yrkesfaglige utdanningsprogram 

Størst økning:

 • Teknologi- og industrifag: 1,32 prosentpoeng  
 • Salg, service og reiseliv: 0,73 prosentpoeng  
 • Naturbruk:                        0,56 prosentpoeng 

Størst nedgang: 

 • Bygg- og anleggsteknikk: -0,85 prosentpoeng 
 • Helse- og oppvekstfag: -0,57 prosentpoeng
 • Restaurant- og matfag: -0,37 prosentpoeng.

Studieforberedende utdanningsprogram 

Størst økning: 

 • Idrettsfag: 0,09 prosentpoeng 
 • Musikk, dans og drama: 0,07 prosentpoeng 

Størst nedgang: 

 • Studiespesialisering:             -0,78 prosentpoeng 
 • Medier og kommunikasjon: -0,49 prosentpoeng 
 • Kunst, design og arkitektur: -0,18 prosentpoeng 

 

Søknad til læreplass 

Det er 1559 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Per i dag er 77,2 % av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.  

Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere med ungdomsrett, som er formidlet ligger godt over tidligere år.

Svarfrist 15.juli! 

Svarfristen etter første inntak er 15. juli og det er viktig at alle takker ja til plassen innen fristen. Om ikke vil de miste skoleplassen til høsten. 

De som har søkt trenger ikke vente på SMS eller brev. Alle som har søkt kan gå inn på vigo.no for å sjekke tilbudet de har fått. 

Andreinntaket er 29. juli med svarfrist 5. august 

Har du spørsmål om inntaket? 

For elever og foresatte

Her finner du svar på mye: Første inntak til videregående - spørsmål og svar - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

Du kan kontakte Inntakskontoret på telefon 74 17 40 22
Her finner dere åpningstider, 

Du kan også sende epost til inntak@trondelagfylke.no eller 1.februarinntak@trondelagfylke.no  

For presse 

For generelle spørsmål om inntak ta kontakt med: 
Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen,  telefon 993 64 744. 

For spørsmål om inntaket ved de enkelte skolene kan dere ta direkte kontakt med skolen.
Her finner dere kontaktinfo til våre skoler