User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev-PC

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune vil fra skoleåret 2018/2019 ha en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at elevene kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller de kan kjøpe en ny PC av fylkeskommunen til redusert pris.

Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål.

Bestillingsportalen for elev-PC stengte 31. oktober. For spørsmål ta kontakt på elevpc@trondelagfylke.no. 

Du er velkommen til å ta med din egen bærbare datamaskin som oppfyller følgende krav:

 • Datamaskinen må ha antivirusprogram
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling

I mange tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men for noen utdanningsprogram kreves det at du har utstyr som støtter de dataprogram som benyttes i enkelte fag. 

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du anskaffer en PC til bruk i opplæringen. 

Minstekrav til operativsystem

 • Microsoft Windows 10 for PC
 • Apple OS X 10.10 (Yosemite) eller nyere for Mac

Tekniske minstekrav

 • Må ha 802.11n eller nyere trådløskort
 • Må ha 4 GB minne (RAM) eller mer
 • Må ha ledig diskplass til å installere programvare som benyttes på utdanningsprogrammet du skal gå. Anbefalt 100 GB ledig.
 • Må ha disk av typen SSD
 • Fysisk tastatur

Mac
Kommer du med Mac, og må ha operativsystemet Microsoft Windows på grunn av  påkrevd programvare i ditt utdanningsprogram, kan du kjøre Boot Camp. Operativsystemet Microsoft Windows kan da kjøres på den. Lisens for Microsoft Windows til Mac må du imidlertid selv ha eller kjøpe.

Chromebook
Kommer du med Chromebook må du, når det kreves bruk av spesiell programvare eller under eksamen/prøver stille med annet utstyr som tilfredsstiller kravene som kreves for å gjennomføre undervisning/eksamen/prøver for egen regning.

Operativsystemer 
Android, iOS, Linux, Windows RT er ikke supporterte operativsystemer, men vil fungere i enkelte tilfeller eller enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet undervisning.

Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag benytter programvare som kun fungerer på Windows.

Elever med lese- og skrivevansker må ofte bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows.

Velger du å kjøpe PC gjennom fylkeskommunen, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk og som vil fungere på ditt utdanningsprogram. PC-en inkluderer også garanti og ulykkesforsikring for perioden.

Bestilling
Elever med ungdomsrett som starter på videregående skole (VG1) høsten 2018 kan bestille én subsidiert PC. Det vil være mulig å bestille en standardmodell eller en utvidet modell i en egen bestillingsportal som åpner i juni 2018. Den utvidede modellen er det bare elever som starter på Medieproduksjon, Medier og kommunikasjon, samt Kunst, design og arkitektur som kan bestille.

Hva må du betale?
Fylkeskommunen subsidierer begge modellene slik at den totale egenandelen for eleven vil tilsvare tre ganger den minste stipendsatsen i det årlige utstyrsstipendet. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men elevene må søke om stipendet fra Lånekassen.

Egenandelen som elevene må betale er i henhold til Opplæringsloven og gratisprinsippet som tilsier at videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene.

Sist oppdatert 03.04.2018