Elev-PC

Portal for bestilling av Elev-PC for skoleåret 2023-24 stengte 31. oktober-. 

Informasjonsbrev om Elev-PC-ordningen for skoleåret 2023-24 finner du her
Fylkeskommunen subsidierer to modeller, en stadard modell og en utvidet modell. Den utvida modellen er kun for elever som blir tatt inn på utdanningsprogrammene Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og arkitektur.
Informasjon om årets modeller ligger ut på denne siden. 

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller du kan kjøpe én ny PC subsidiert av fylkeskommunen som inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

Tilbudet gjelder kun for:

 • Vg1-elever med ungdomsrett
 • Elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Trøndelag
 • Elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige
 • Deltagere i videregående opplæring for voksne (Opplæringsloven § 4 A-3)

Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden. Fylkeskommunen gir deg tilgang til programvare som trengs til undervisningen.

Skoleåret 2023-24 er det Elkjøp Norge AS som er leverandør av Elev-PC til Trøndelag fylkeskommune. Man kan kun kjøpe PC som vi har avtale på, og kun kjøpe gjennom egen bestillingsportal for Elev-PC.

GJØR VALGET FØR SKOLESTART:

Du er velkommen til å ta med din egen bærbare datamaskin som oppfyller følgende krav:

 • Datamaskinen må ha antivirusprogram
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling

I mange tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men for noen utdanningsprogram kreves det at du har utstyr som støtter de dataprogrammene som benyttes i enkelte fag. 

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du anskaffer en PC til bruk i opplæringen. 

Minstekrav til operativsystem

 • Microsoft Windows 10 for PC
 • Apple OS X 10.14 (Mojave) eller nyere for Mac

Tekniske minstekrav

 • Må ha 802.11n eller nyere trådløskort
 • Må ha 4 GB minne (RAM) eller mer
 • Må ha ledig diskplass til å installere programvare som benyttes på utdanningsprogrammet du skal gå. Anbefalt 100 GB ledig.
 • Må ha disk av typen SSD
 • Fysisk tastatur

Mac

Kommer du med Mac, og må ha operativsystemet Microsoft Windows på grunn av  påkrevd programvare i ditt utdanningsprogram, kan du kjøre Boot Camp. Operativsystemet Microsoft Windows kan da kjøres på den. Lisens for Microsoft Windows til Mac må du imidlertid selv ha eller kjøpe.

Chromebook

Kommer du med Chromebook må du, når det kreves bruk av spesiell programvare eller under eksamen/prøver, stille med annet utstyr som tilfredsstiller kravene som kreves for å gjennomføre undervisning/eksamen/prøver for egen regning.

Operativsystemer

Android, iOS, Linux er ikke supporterte operativsystemer, men vil fungere i enkelte tilfeller eller enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet undervisning.

Teknologi- og industrifag & Elektro og datateknologi benytter programvare som kun fungerer på Windows.

Elever med lese- og skrivevansker må ofte bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows.

Velger du å kjøpe PC gjennom fylkeskommunen, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk og som vil fungere på ditt utdanningsprogram. PC-en inkluderer også garanti og ulykkesforsikring for perioden.

Bestilling

Elever som starter på videregående skole (Vg1) kan bestille én subsidiert PC. Utdanningsprogrammet ditt bestemmer om du vil få kjøpe en standardmodell eller en utvidet modell. Den utvidede modellen er det bare elever som starter på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Medier og kommunikasjon, samt Kunst, design og arkitektur som får kjøpe.

Deltagere i voksenopplæring med voksenrett som ikke har kjøpt elev-PC tidligere kan også bestille PC.

Hva må du betale?

Fylkeskommunen subsidierer begge modellene. Egenandelen elevene betaler tilsvarer den minste stipendsatsen i det årlige utstyrsstipendet for hvert år opplæringa foregår i skole. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men elevene må søke om stipendet fra Lånekassen.

Egenandelen som elevene må betale er i henhold til Opplæringsloven og gratisprinsippet som tilsier at videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene.

Sist oppdatert 09.04.2024