User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Beredskap

Beredskapsledelse

Overordnet beredskapsledelse i Trøndelag fylkeskommune med telefonnummer til aktuelle kontaktpersoner.

Varsling

Oversikt over viktige telefonnummer for varsling av hendelser.

Slik påvirkes du av koronaviruset

Se hvordan du påvirkes av tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å unngå smittespredning.