I rute med fylkesveg 704, Tanem-Tulluan

Arbeid i Tanemstunnelen. Bilde
Tanemstunnelen: Sprengingen av tunnelen er nesten halvveis, og arbeidene går etter planen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Halvparten av Tanemstunnelen er snart ferdig. Om alt går etter planen er tunnelen ferdig i mai.

I tillegg har det skjedd flere endringer ved innfartsparkeringen på Tanem. Her er høyspentkabler koblet om og fiberkabler flyttet. Det er også gravd ned flere rør og kummer for både vann og elektro. 

420 av 988 meter tunnel 

Ved Litjmyrberget har vi sprengt ut og gjort klart for at tunnelen skal komme ut. Her jobber vi nå med å bygge del 1 av den nordre tunnelportalen. 

I Tanemstunnelen er nå cirka 420 meter av totalt 988 meter sprengt ut. Det betyr at en er nesten halvveis i arbeidet. Om alt går som planlagt, blir det åpning ut dagslys ved Tanem i slutten av mai 2023. 

Brubygging 

Fra Tanemstunnelen og sørover er en ferdig med store deler av driftsvegen som skal gå parallelt med den nye fylkesvegen. Gravearbeidet som er gjort for å gi plass til den nye fylkesvegen er nesten ferdig, og arbeidet med sprenging forbi Forset Grus er helt ferdig. Byggingen av Forsetbrua, som skal knytte sammen grustaket og steinbruddet til Forset Grus, er også godt i gang.

Tullbekkbrua. Bilde
I rute: Arbeidet med Tullbekkbrua er godt i gang (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Videre sørover jobbes det med sprenging for å gjøre plass til vegen nedover mot Bromstadtrøa.   

I Bromstadtrøa er en også i gang med byggingen av Tullbekkbrua. Denne brua får fire bærende punkter. 

Ferdig høsten 2024 

Sør for Tullbekkbrua er terrenget stabilisert. I dette området var det mye myr og kvikkleire. Til våren legges det på de siste vegetasjonsmassene slik at området med tiden vil gro igjen. 

Den siste strekningen fra Tulluankrysset og østover mot Svevegen er under bygging. Dette betyr at hele prosjektet nå blir realisert, noe som også var tanken fra starten av. Vassfjellveien graves fram nå, og i løpet av 2023 blir det satt opp støyvoller. Resten av denne strekningen bygges ferdig i 2024, og alt blir ferdig i løpet av høsten 2024.  

SMS-tjeneste 

Vi ønsker å takke lokalbefolkningen for tålmodigheten så langt i byggingen. Sprenging skaper mye støy samtidig som massetransporten har gjort fylkesvegen sølete.  
Husk at du kan melde deg på vår SMS-varslingstjeneste for sprenginger og andre trafikkmeldinger knyttet til prosjektet. 

Kodeord er TM FV704TANEMTULLUAN. Send dette til 26112.  

Vi minner også om prosjektets hjemmeside, hvor dere kan finne kontaktskjema om dere har spørsmål til byggeledelsen: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2/fylkesveg-704-tanem-tulluan/ 

Kontaktperson: