Høring og offentlig ettersyn: Fv. 6312 Hellfjord – Roan

En strekning av fylkesveg 6312 i Åfjord kommune mellom Hellfjord og Roan sentrum er under planlegging. Den nye vegen skal gi bedre fremkommelighet og sikkerhet for privat- og næringstrafikk.

Vegen som går over fjellet skal erstattes med to nye tunneler, Beskelandstunnelen cirka 1060 meter lang og Roantunnelen cirka 1320 meter lang. Mellom tunnelene blir det en kort vegstrekning (dagsone) som får avkjørsel til bebyggelsen i Beskelandsfjorden. Overskuddsmassene fra tunnelene skal lagres slik at de kan brukes til samfunnsnyttige formål i ettertid. Arbeidet med planen blir gjort i nært samarbeid med Åfjord kommune.

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18. mai til 29. juni 2021. Parter som er direkte berørt har fått planforslaget tilsendt.

Merknader sendes skriftlig til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2650
7735 Steinkjer

eller epost til: postmottak@trondelagfylke.no

Kontakt

Kontaktpersoner om planarbeidet er:
Tone Hammer, tlf. 941 44 683, epost: tonham@trondelagfylke.no
Hege Bjerka Pedersen, tlf. 986 22 36, epost: hege.bjerka.pedersen@vianova.no

Kommunens representanter i planarbeidet er:
Geir Ola Aune, tlf. 913 85 105, epost: geir.ola.aune@afjord.kommune.no
Einar Eian, tlf. 975 82 737, epost: einar.eian@afjord.kommune.no

Anleggsgjennomføring etc.:
Håvard Ellingsen, tlf. 74 17 78 31/ 480 96 456, epost: havel@trondelagfylke.no
Olaf Rovik, tlf. 74 17 93 44/911 12 65, epost: olarov@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 29. juni 2021