Søknadsskjema driftstilskudd 2024

Søknadsskjema for driftstilskudd for 2024 ble lagt ut på nett den 16. november, i samsvar med det vi tidligere har informert om.

Den 17. november ble det sendt informasjonsskriv til alle fagskolene vi har registrert kontaktinfo for. Her ble det også gitt informasjon om at søknadsskjema var tilgjengelig.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig via denne lenken.

Ytterligere informasjon om rammene for søknad og behandling av disse finner dere på våre nettsider om HYU, under "For fagskoler". Søknadsskjemaet er her lenket opp under menypunktet «Søknad om tilskudd».