Informasjonsskriv om HYU - desember 2023

19. desember sendte vi ut nytt informasjonsskriv om høyere yrkesfaglig utdanning til fagskoler med utdanningstilbud i Trøndelag.

Denne gangen inneholder skrivet:

  • Julehilsen fra direktør for utdanning
  • Informasjon om innsendte søknader om driftstilskudd
  • Vårsamling 2024 i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag (Arena HYU)
  • Om Kompetansereformutvalget
  • Om studiesentrene i Trøndelag

Last ned infoskrivet for desember (pdf)