User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Netto flyttebalanse med Trondheim

Netto flyttebalanse med Trondheim i perioden 2007-2016 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Netto flyttebalanse med Trondheim i perioden 2007-2016 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Flere har flyttet fra Trondheim enn til Trondheim i perioden 2007-2016 om vi ser på flyttestrømmene innad i Trøndelag. Nettoen er på 620 personer. Kartet viser hvilke kommuner som har hatt positiv eller negativ flyttebalanse med Trondheim, samt størrelsen på nettoflyttingen til Trondheim.

Det har vært nettoutflytting fra Trondheim til de andre kommunene i Trøndelag i perioden 2007-2016. I antall personer er nettoutflyttingen fra Trondheim til de andre kommunene i Trøndelag liten i forhold til de totale flyttestrømmene inn og ut av Trondheim. Totalt har 622 flere personer har flyttet fra Trondheim til de andre kommunene i Trøndelag enn det som har flyttet den andre veien. 29 988 personer har flyttet fra Trondheim til en av de andre kommunene i Trøndelag, mens 29 366 personer har flyttet fra enn annen kommune i Trøndelag og inn til Trondheim.

Når man ser på den interne flyttingen mellom alle kommunene i Trøndelag så er det Stjørdal som har hatt den største nettotilflyttingen fra resten av fylket. Stjørdal har i perioden 2007-2016 hatt en positiv nettoflytting med resten av Trøndelag på 1 349 personer. Stjørdal har en nettotilflytting fra Trondheim på 545 personer og en nettotilflytting fra de andre kommunene i Trøndelag på 804 personer. Andre kommuner som utpreger seg med stor innflytting fra de andre kommunene i Trøndelag er Orkdal og Verdal.

De fleste av de store flyttestrømmene internt i Trøndelag går enten til eller fra Trondheim. Men det man også ser er at flyttingen sjelden går bare en vei, det er betydelig flyttestrømmer begge veier. f.eks. 4 605 personer har flyttet fra Trondheim til Malvik, mens 3 983 personer har flyttet den andre veien.

Flyttestrømmer i Trøndelag på 500 eller flere personer i perioden 2007-2016 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Flyttestrømmer i Trøndelag på 500 eller flere personer i perioden 2007-2016 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Sterk nettoinnflytting til Trøndelag, drevet av innvandring

Når man ser på flyttestrømmene til og fra Trøndelag så er det hovedsakelig til Oslo og det sentrale Østlandet det er en utflytting til, mens Trøndelag har en positiv flyttebalanse med de fleste andre fylkene. I 2017 var det 728 flere som flyttet til Oslo fra Trøndelag enn det var personer som flyttet den andre veien. Totalt hadde Trøndelag i 2017 en positiv nettoinnflytting fra resten av landet på 105 personer.

I perioden 2007-2016 var det totalt en nettotilflytting til Trøndelag på 30 762 personer. 28 624 av disse personene kom fra utlandet, mens 2 138 kom fra resten av landet. Når man ser på flyttingen internt i Trøndelag så var det en utflytting fra Trondheim til restene av Trøndelag. Det er spesielt til omlandskommunen Skaun, Melhus og Malvik som er mottakere av en stor mengde tilflytting fra Trondheim. Dette er de samme kommunen som har størst utpendling til Trondheim. Disse 3 kommunene har igjen en netto utflytting til resten av Trøndelag. Totalt er det 13 kommuner i Trøndelag som har en positiv flyttebalanse med Trondheim.

Steinkjer har i perioden 2007-2016 hatt en sterk positiv flyttebalanse med resten av Trøndelag uten Trondheim, totalt på 558 personer. Samtidig har det vært en nettoutflytting fra kommunen til Trondheim på totalt 452 personer.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.