User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Julehandel

Grafisk fremstilling av omsetningsøkning blant utvalgte typer butikker i desember (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Omsetningsøkning i desember i forhold til resten av året for utvalgte typer butikker (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Desember er årets viktigste måned for handelsnæringen. Trønderne handler for nesten 5 milliarder kroner i desember, noe som er 32 % høyere enn snittet for de andre månedene i året. Spill, leker, musikk, film, bøker og smykker er varer som det typisk handles mer av i desember.

I desember 2017 handlet det norske folk for 55,6 milliarder kr eller 10 600 kr per person. I år spår handelsbransjen at dette kommer til å stige til litt over 58,5 milliarder kroner. Det betyr at hver nordmann kommer til å legge igjen litt over 11.000 kroner i butikkene i årets siste måned.

Det er ikke bare i forhold til mengden vi handler for at desember skiller seg, men også når det kommer til hva vi handler. Det er spesielt spill og leker som det blir handlet mye mer av enn vanlig i desember. Faktisk handler vi over tre ganger mer spill og leker i desember enn i en vanlig måned. Andre varer som er spesielt populære i desember er musikk, filmer, bøker og smykker hvor det er mer enn dobbelt så stor omsetning som vanlig. Vi handler også mer mat og drikke enn vanlig i desember, men bare ca. 20 % mer enn normalt. Når man går nærmere inn i tallene på mat og drikke så ser man at vi handler nesten 80 % mer vin og brennevin i desember enn i en gjennomsnittlig måned.

Selv om desember fremdeles er den klart viktigste måneden i året for handelsnæringen, så er den ikke så viktig som den var for noen år siden. Går man tilbake til 1986 så handlet vi for 60 % mer i desember enn i andre månedene i året, i 1992 var det ca. 50 %, i 2002 var tallene ca. 40 % og nå er vi på vei ned mot at vi kun handler for 30 % mer i desember enn i de øvrige månedene i året. Trenden er at vi handler mer på andre deler av året og tar stadig mer av de store juleinnkjøpene i november. Det er spesielt innføringen av Black Friday som har skjøvet mye av julehandelen over i november. I 2017 utgjorde Black Friday over 10 % av den samlede omsetningen i november.

Selv om tradisjonell handel i butikk fortsatt er størst, så øker netthandelen både fra innenlandske og utenlandske butikker raskt. Det er dessuten en sterk vekst i kjøp av tjenester fra utlandet gjennom blant annet strømming og nedlasting av spill, film og musikk.

Dette er siste faktafredag før jul, men vi kommer tilbake med mer fakta og statistikk om Trøndelag i 2019. God Jul! 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.